Wręczenie medali i dyplomów laureatom iENA 2011 oraz Konkursu Akademii Młodego Wynalazcy

10
19 grudnia 2011
Rada Główna Instytutów Badawczych wraz z Agencją Promocyjną Inventor zorganizowała uroczyste spotkanie, na którym wręczono medale i dyplomy laureatom Międzynarodowej Wystawy Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2011 oraz Konkursu Akademii Młodego Wynalazcy. Rada Główna sprawuje patronat nad Konkursem AMW, który jest wartościową i bardzo potrzebną inicjatywą, mającą na celu odkrywanie młodych talentów, promowanie młodych naukowców i badaczy oraz popularyzację wynalazków.

Uroczystość odbyła się 19 grudnia 2011 r. w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Nagrody laureatom wręczyli Przewodniczący RGIB -  prof. Leszek Rafalski oraz Prezes Agencji Promocyjnej Inventor – Wojciech Kółeczko. Podczas spotkania przedstawiciele instytutów badawczych oraz młodzi wynalazcy, w formie prezentacji, przedstawili  nagrodzone na międzynarodowych wystawach projekty.

Nagrodzone projekty instytutów badawczych:
  • Instytut Elektrotechniki
- Nowe rozwiązanie konstrukcyjne i materiałowo-technologiczne ogranicznika przepięciowego - złoty medal iENA 2011
- Wysokoprężna lampa wyładowcza – metalohalogenkowa 400W o widmie emisyjnym odwzorowującym krzywą fotosyntezy przeznaczona do doświetlania upraw w szklarniach - srebrny medal iENA 2011
- Ekologiczna siłownia słoneczna z elementami wytwarzania i gromadzenia energii - srebrny medal oraz Nagroda Specjalna – IFIA Greek Energy

  • Instytut Nafty i Gazu
- Sposób oczyszczania zbiornika, zwłaszcza z osadów ropopochodnych - złoty medal iENA 2011

  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG
- System Interaktywnych Instrukcji Obsługi INSTO - złoty medal wstawy ARCA w Zagrzebiu

  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
- Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP – złoty medal iENA, srebrny medal wstawy ARCA w Zagrzebiu

  • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
- Biotechnologiczna metoda dekontaminacji pasz skażonych ochratoksyną A i bakteriami patogennymi – srebrny medal iENA
- Wieloskładnikowe piekarskie kultury starterowe nowej generacji do stosowania w ciastach żytnich i pszenno-żytnich - złoty medal wstawy „Nowe Czasy” w Sewastopolu, Dyplom Taiwan Prominent Inventor League

  • Instytut Nawozów Sztucznych
- Kompozytowy katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu - złoty medal iENA 2011
- Reaktor do katalitycznego półspalania gazu ziemnego – brązowy medal iENA

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
- Robot pirotechniczno-bojowy IBIS - srebrny medal iENA 2011

  • Instytut Włókiennictwa
- Sposób zwiększania właściwości ochronnych płaskich wyrobów z włókien celulozowych przed promieniowaniem UV za pomocą reaktywnych związków pochodnych 1,3,5-triazyny - srebrny medal iENA 2011

  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX
- Kamizelka ochronna - srebrny medal iENA 2011
- Włókiennicze materiały maskujące - brązowy medal iENA 2011

  • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
- Sposób otrzymywania warstw ochronnych z dwutlenku tytanu (TiO2) albo tytanianu litu(Li2TiO3) na katodach niklowych -  nagroda specjalna – Ukraina

Nagrodzone projekty laureatów  Konkursu Akademii Młodego Wynalazcy:
- Bartosz Walentyn: „Samobieżny odkurzacz do liści”
- mgr inż. Marek Jurek: „Rowerowa rewolucja”
- mgr Magdalena Danowska:  „Sztywne pianki poliuretanowe nowej generacji”
- Karol Kowalczuk:  „Narrow mist - lampa przeciwmgielna”, „Pompa tlenowa”
- mgr inż. Michał Skałecki: „Symulator kotła parowego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych"
- Łukasz Nawrocki: „Pneumatyczny trap ratunkowy” „Pokrowiec na kask motocyklowy”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01/18 
start stop bwd fwd
Autor zdjęć: Agencja Promocyjna Inventor


Autor filmu: Dariusz Hodyra