Select language: en pl

  Kryształowa Brukselka 2018 dla PIAP

  Nagrodę Kryształowej Brukselki w kategorii nauka – instytuty badawcze otrzymał Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Statuetkę oraz dyplom odebrał. dr inż. Piotr Szynkarczyk,  prof. nadzw – Dyrektor PIAP podczas uroczystej gali, która odbyła się 6 czerwca br. w Warszawie.

  Przyznając nagrodę, jury brało pod uwagę m.in. liczbę realizowanych projektów, wartość projektów oraz liczbę projektów koordynowanych. Kryteria te najlepiej spełnił PIAP, który uczestniczył w 33 projektach badawczych, począwszy od 5. Programu Ramowego, przez 6. Program Ramowy, aż po 7. Program Ramowy, a także Horyzont 2020.

  W sumie Instytut pozyskał ponad 9 mln euro na realizację projektów z obszarów: bezpieczne społeczeństwa, technologie informacyjne i komunikacyjne, zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy. W ramach projektów PIAP współpracował z naukowcami z Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Węgier i Belgii.

  Nagrody Kryształowej Brukselki przyznawane są od 2001 r. za sukcesy w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE. To prestiżowe wyróżnienie za innowacyjność oraz wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu Kryształowej Brukselki jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE).

  W kapitule oceniającej nominowanych do nagrody i wyłaniającej laureatów zasiadają m.in.: Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Przewodniczący), Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii (Wiceprzewodnicząca), Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju, prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego, prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych.

   

  Zdjęcia: KPK, Robert Graff