Select language: en pl

    Sprawa urlopów naukowych

    31 sierpnia 2012

    Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa skierował do RGIB wniosek o wystąpienie do MNiSW z zapytaniem dotyczącym urlopów naukowych. Celem byłoby wyjaśnienie przyczyny pozbawienia takich urlopów pracowników naukowych zatrudnionych w naszych instytutach przez ustawę o instytutach badawczych. W odpowiedzi przewodniczący RGIB wystosował pismo zwierające opinię prawną w tej sprawie.
    Załącznik: Pismo.