Select language: en pl

    Uwagi RGIB do MAiC w sprawie ustawy o informatyzacji

    31 sierpnia 2012

    Pismo Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Leszka Rafalskiego do Ministra Administracji i Cyfryzacji, Pana Michała Boni zawierające uwagi do projektu założeń projektu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
    Załącznik: Uwagi RGIB.