Select language: en pl

    Zmarł Prof. Cezary Andrzej Ambroziak

    Profesor Cezary Andrzej Ambroziak był współzałożycielem Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie, a w latach 1973-1988 i 1994-2010 jego dyrektorem. W przerwie, w latach 1988-1990 pełnił funkcję radcy ds. naukowych w Ambasadzie Polski w USA, a w latach 1991-1994 był wiceprzewodniczącym Komitetu Badań Naukowych. Przez wiele lat był zastępcą Dyrektora ds. Naukowych NPCP CEMI.

    Wybitny polski elektronik uznany za współtwórcę mikroelektroniki światowej, konstruktor pierwszych w Europie układów scalonych, twórca polskiego przemysłu elektroniki półprzewodnikowej, autor pierwszej polskiej monografii na temat półprzewodnikowych, monolitycznych układów scalonych, wielu książek, referatów i artykułów naukowych.

    Był laureatem ponad 120 indywidualnych i zespołowych nagród państwowych i resortowych. Za zasługi dla rozwoju polskiej elektroniki został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.