Select language: en pl

    Wyróżnienie w konkursie "Skomplikowane i proste - Młodzi uczeni o swoich badaniach" dla dr Jadwigi Śliwki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB

    9 lutego 2012 r.

    W konkursie organizowanym przez miesięcznik „Forum Akademickie”, pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, biorą udział doktoranci oraz pracownicy naukowi uczelni wyższych i instytutów naukowych, którzy nie przekroczyli 35. roku życia. Kluczowym celem konkursu jest uwrażliwienie młodych badaczy na popularyzatorski wymiar uprawiania nauki.

     O zwycięstwo walczą, jak wskazuje tytuł konkursu, autorzy prac, które zagadnienia skomplikowane i trudne przedstawiają w sposób interesujący, przystępny oraz zrozumiały - także dla osób spoza środowiska naukowego.Miło nam poinformować, że w konkursie "Skomplikowane i proste - Młodzi uczeni o swoich badaniach" została wyróżniona dr Jadwiga Śliwka z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB, Oddział w Młochowie za pracę Imigranci (o odporności ziemniaka na zarazę).