Select language: en pl

  Kolejne nominacje profesorskie dla naukowców z instytutów badawczych

  15 lutego 2012 r.

  Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne 42 profesorom. Do grona profesorskiego dołączyło 3 naukowców z instytutów badawczych:

   - p.  Józefa Kapsa -  profesor nauk rolniczych z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB,
   - p.  Irena Szadkowska-Stańczyk - profesor nauk medycznych z Instytutu Medycyny Pracy,
   - p. Janina Wiszniewska - profesor nauk o Ziemi z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.