Select language: en pl

    "Jednostki badawcze nie zapłacą podatku" - donosi Gazeta Prawna

    6 lutego 2012 r.
    Jak donosi Gazeta Prawna z dnia 6 lutego 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór, który dotyczył zakresu stosowania przepisu (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT), na podstawie którego dochód, w części przeznaczonej na działalność statutową, jest wolny od podatku. Według organów podatkowych jednostki badawczo-rozwojowe nie mogą skorzystać z tego zwolnienia, gdyż na podstawie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych zwolnieniu nie podlega dochód uzyskany z działalności gospodarczej, ale tylko z działalności statutowej. Wynika z tego, że jeśli jednostka osiągała stratę z działalności podstawowej, a cele statutowe finansowała z działalności komercyjnej polegającej na wynajmie lokali, to musi zapłacić podatek. W wyroku z 3 lutego br. NSA uznał, że taka interpretacja dyskryminuje podmioty zajmujące się działalnością statutową (II FSK 1250/10)