Select language: en pl

    Prezentacja prof. Jana Krzysztofa Kurzydłowskiego, dyrektora NCBR

    31 stycznia 2012 r.

    Podczas VIII posiedzenia RGIB, które odbyło się 30 stycznia 2012 r. w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, prof. Jan Krzysztof Kurzydłowski przedstawił prezentację pod tytułem "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lata 2011-2012".

    załącznik - prezentacja