Select language: en pl

  Uwaga młodzi wynalazcy z instytutów badawczych! Do 15 lutego 2012 r. można składać prace w ramach IV edycji Konkursu Akademii Młodego Wynalazcy

  26 stycznia 2012
  Trwa rekrutacja do IV edycji Konkursu Akademii Młodego Wynalazcy organizowanego przez Agencję Promocyjną Inventor pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych.

  Celem Konkursu jest poszukiwanie młodych talentów wynalazczych, zachęcenie młodych ludzi do poszerzania wiedzy o własności intelektualnej, promowanie postaw kreatywnych oraz aktywności w poszukiwaniu zawodowego sukcesu w oparciu o własne innowacyjne rozwiązania. W konkursie mogą wziąć udział indywidualni wynalazcy, jak również zespoły odkrywców.

  Nagrodą dla laureatów będzie możliwość zaprezentowania swoich prac na 15. Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes 2012, który odbędzie się w dniach 20-23 marca 2012 r.

  Termin nadsyłania prac upływa 15 lutego 2012 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.inventor-factory.pl