Select language: en pl

    Spotkanie Prezydium RGIB z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

    5 stycznia 2012
    W dniu dzisiejszym Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych w składzie: przewodniczący prof. Leszek Rafalski, wiceprzewodnicząca prof. Danuta Koradecka, wiceprzewodniczący prof. Jan Pilarczyk oraz wiceprzewodniczący prof. Zbigniew Śmieszek, spotkało się z minister Barbarą Kudrycką. Dotychczasową, 4-letnią współpracę, pomiędzy panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Radą Główną Instytutów Badawczych podsumowano pozytywnie. Szczegółowo omówiono problematykę kategoryzacji jednostek naukowych, badań podstawowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i badań stosowanych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uzgodnione zostały także zasady dalszego współdziałania.