Select language: en pl

    Odpowiedź MRR na apel w sprawie rozliczania funduszy strukturalnych

    4 stycznia 2012 r.
    Odpowiedź Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego, na apel w sprawie ryczałtowego rozliczania kosztów ogólnych w projektach wieloletnich z udziałem funduszy europejskich, podpisany przez prof. Rafalskiego, przewodniczącego RGIB wraz z prof. K. Chałasińską-Macukow, przewodniczącą KRASP, prof. M. Kleiberem, prezesem PAN oraz prof. J. Lubaczem, przewodniczącym RGNiSzW.