Select language: en pl

    Pismo do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie gospodarowania majątkiem przez instytuty badawcze

    19 grudnia 2011 r.
    Pismo do Mariana Cichosza, wiceprezesa NIK, z podziękowaniem za przesłaną Informację o wynikach kontroli gospodarowania majątkiem przez instytuty badawcze w latach 2009-2010 oraz dodatkowymi informacjami na temat działalności instytutów badawczych.