Select language: en pl

  I Ogólnopolskie Seminarium Spark Plasma Sintering

   

  Instytut Obróbki Plastycznej i firma Usługi Ślusarskie Cut-Steel zapraszają do udziału w I Ogólnopolskim Seminarium Spark Plasma Sintering, które odbędzie się 24 października 2018 roku w Poznaniu, w siedzibie Instytutu Obróbki Plastycznej przy ul. Jana Pawła II 14.

  Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych tematyką seminarium, w szczególności polskie przedsiębiorstwa i instytucje naukowe korzystające z technologii iskrowego spiekania plazmowego (spark plasma sintering).
  Celem Seminarium jest wzajemne poznanie oraz integracja polskiego środowiska naukowego i przemysłowego związanego z nowoczesną technologią konsolidacji materiałów proszkowych - spark plasma sintering. Podczas seminarium nastąpi prezentacja postępu w badaniach materiałów i rozwoju technologii, wymiana doświadczeń oraz poglądów.
  Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
  Organizatorzy zapewniają:
  • materiały seminaryjne (zeszyt streszczeń referatów),
  • rezerwację noclegu 23/24.10.2018 w Hotelu IKAR w Poznaniu przy ul. Solnej 18 (nocleg płatny przez uczestnika w hotelu),
  • bezpłatny transport z hotelu IKAR do miejsca Seminarium w dniu 24.10.2018,
  • serwis kawowy i obiad w dniu 24.10.2018,
  • możliwość publikacji tekstu wygłoszonego referatu w czasopiśmie ”Obróbka Plastyczna Metali” (http://czasopismo.inop.poznan.pl/index.php/opm) po przejściu procedury recenzowania.
  Ważne terminy:

  14.09.2018 – przesłanie przez uczestnika, za pomocą formularza rejestracji, zgłoszenia udziału wraz ze streszczeniem referatu w języku polskim i języku angielskim (po 250–300 słów)
  17.09.2018 – potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia zgłoszenia udziału i referatu
  28.09.2018 – podanie przez organizatorów szczegółowego programu Seminarium
  Szczegóły i zgłoszenie udziału na stronie http://1sps.inop.poznan.pl/