Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Wtorek, 22 lutego 2022
Rada Główna Instytutów Badawczych skierowała na ręce Pani Małgorzaty Szczepańskiej, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, uwagi, sugestie oraz opinie instytutów badawczych do Koncepcji instrumentu „dotacja warunkowa” w module wdrożeniowym dla dużych firm.

czwartek, 30 grudnia 2021
Rada Główna Instytutów Badawczych przesłała na ręce Pana prof. Włodzimierza Bernackiego, Sekretarza Stanu w MEiN uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

czwartek, 14 października 2021
Rada Główna Instytutów Badawczych w lipcu br. pozyskała informacje o przekazanej przez MEiN do Ministrów nadzorujących instytuty prośby o przedstawienie propozycji potencjalnych zmian legislacyjnych do ustawy o instytutach badawczych. RGIB jako ustawowy organ reprezentujący instytuty badawcze również przekazała swoje uwagi do Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

wtorek, 13 kwietnia 2021
W marcu br. Biuro Rady Głównej Instytutów Badawczych zwróciło się do wszystkich instytutów badawczych z prośbą o podsumowanie wpływu pandemii Covid – 19 na ich funkcjonowanie w 2020 r. Odpowiedzi udzieliło 70% instytutów. Wyniki ankiety znajdą Państwo w załączniku.

Zebrane dane zostały wysłane do Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki wraz z pismem Przewodniczącego RGIB.

środa, 31 marca 2021
Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pismo RGIB/27/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przyspieszenia szczepień przeciwko COVID-19 dla grupy pracowników zatrudnionych w instytutach badawczych. Szczegóły odpowiedzi w załączeniu.

czwartek, 25 marca 2021
Biuro RGIB przekazało do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka pismo Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszka Rafalskiego wspierające dokument Propozycja projektu wyznaczenia siły oddziaływania polskich czasopism naukowych realizowanego przez Index Copernicus.

czwartek, 18 marca 2021
Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski przekazał dyrektorom instytutów badawczych informacje związane z konsultacjami społecznymi nowego Programu - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG).

czwartek, 18 marca 2021
Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski otrzymał pismo od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w sprawie rosnących kosztów opłat za publikowanie wyników prowadzonych badań naukowych oraz ankiety w sprawie publikowania artykułów naukowych i monografii.
Prof. Rafalski wystosował pismo do dyrektorów instytutów badawczych prosząc o rzetelne wypełnienie podlinkowanej ankiety z kategoriami kosztów za lata 2019-2020 i przekazanie do MEiN.

czwartek, 18 marca 2021
Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski w imieniu Rady Głównej Instytutów Badawczych zwrócił się do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z pismem o objęcie wcześniejszymi szczepieniami przeciwko Covid-19 pracowników zatrudnionych w instytutach badawczych.

poniedziałek, 18 stycznia 2021
Rada Główna Instytutów Badawczych przeanalizowała projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych” i zgłosiła uwagi z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych pracach nad omawianym dokumentem. 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.


Warning: file_put_contents(/home/server545481/ftp/migracja/rgib/rgib.org.pl/data/cache/sigplus.json): failed to open stream: Permission denied in /home/server545481/ftp/migracja/rgib/rgib.org.pl/data/plugins/content/sigplus/core/engines.php on line 67