Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Tags

A A A

poniedziałek, 7 czerwca 2021
W dniu 27 maja 2021 roku z inicjatywy prof. Leszka Rafalskiego, Przewodniczącego RGIB odbyło się spotkanie z Panią Magdaleną Maciejewską, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Panem Bartoszem Dąbrowskim, Zastępcą Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW. W spotkaniu udział wzięli również  dyrektorzy instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Wiceprzewodniczący RGIB, prof. Ryszard Hołownicki z Instytutu Ogrodnictwa – PIB.

Wideokonferencja miała charakter informacyjno-konsultacyjny, a jej program był następujący:

  • Informacja o przebiegu spotkania prof. Leszka Rafalskiego, Przewodniczącego RGIB z Panią Anną Gembicką, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Panem Bartoszem Dąbrowskim, Zastępcą Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW z dnia 5.05.21 r.
  • Prezentacja prof. Leszka Rafalskiego o działalności Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu – POLTRIN.
  • Dyskusja nad koncepcją utworzenia Sieci instytutów nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Podsumowanie dyskusji i ustalenie kierunków dalszych działań.

Przewodniczący RGIB powitał wszystkich obecnych i przedstawił krótką prezentację dotyczącą działalności Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu – POLTRIN, podsumował również spotkanie z dnia 5 maja br.

Pani Magdalena Maciejewska, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega istotne znaczenie instytutów nadzorowanych przez ministerstwo, jako zaplecza eksperckiego Ministra. Wyraziła przy tym zainteresowanie współpracą z Radą Główną, podkreślając, iż spotkania na forum RGIB są właściwym forum do prowadzenia dialogu, wymiany poglądów oraz otwartej dyskusji.
Pan Bartosz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW poinformował zgromadzonych, iż obecnie nie są prowadzone w ministerstwie prace w temacie sieciowania instytutów. Zaznaczył jednocześnie, że bieżące spotkanie i kolejne będą okazją do dyskusji, analiz i finalnie określenia celu oraz ewentualnej formy, jaka mogłaby przyjąć taka inicjatywa. Przedstawiciele MRiRW jednoznacznie podkreślili, że ewentualna inicjatywa utworzenia sieci będzie inicjatywą Kierownictwa resortu rolnictwa.
Prof. Rafalski poprzez prezentację o POLTRIN, pokazał wszystkim uczestniczącym w spotkaniu zalety współpracy instytutów badawczych działających wspólnie w obszarze transportu, by przekazane informacje mogły posłużyć Ministerstwu Rolnictwa do rozważenia powołania własnej sieci.
W podsumowaniu tego spotkania prof. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych podziękował wszystkim za udział, za potrzebną i owocną dyskusję
i zadeklarował pomoc w dalszych pracach.

Opracowała:

Aneta Marczuk,
Dyrektor Biura Rady Głównej Instytutów Badawczych

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.