Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Tags

A A A

Czwartek, 2 grudnia 2021
Na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ukazała się interpelacja poselska nr 28696 do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w sprawie połączenia z dniem 1 stycznia 2022 r. pięciu poznańskich instytutów w jeden instytut pn. Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny.

Poniedziałek, 30 listopada 2021
W dniach 4-7 listopada 2021 r. w Norymberdze odbyła się wystawa iENA - International Trade Fair "Ideas - Inventions - New Products”.
Impreza ta jest jedną z najstarszych oraz prestiżowych wystaw organizowanych w Europie i na świecie. Na tegorocznych targach, trwających cztery dni, zaprezentowano ponad 350 wynalazków z 17 krajów.

Środa, 24 listopada 2021
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszek Rafalski został zaproszony przez Krzysztofa Pietraszkiewicza Prezesa Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego do udziału w Radzie Programowej konferencji 4-go Forum Akademicko-Gospodarczego, pod roboczym tytułem „Modernizacja gospodarki – role dla biznesu oraz dla nauki”.
W dniu 23 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie robocze Rady Programowej.

Wtorek, 23 listopada 2021
W dniach 8, 15 - 16 i 22 listopada br. odbyły się: seminarium i cykl dedykowanych szkoleń zorganizowanych przez Ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego PR Horyzont Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Szkolenia były skierowane do realizatorów projektów oraz służb administracyjnych
i finansowych w  instytutach badawczych.

Wtorek, 23 listopada 2021
Najlepsi w kraju przedstawiciele firm, przedsiębiorstw, uczelni i innych instytucji zostali nagrodzeni podczas uroczystej Gali Finałowej programu Symbol 2021, która odbyła się 19 listopada w niezwykłych, zabytkowych wnętrzach hotelu Monopol w Katowicach.

Wtorek, 23 listopada 2021
Najlepsi w kraju przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw komunalnych, szpitali, spółdzielni oraz innych branż zostali nagrodzeni podczas uroczystej Gali Finałowej programu Symbol 2021, która odbyła się 18 października w niezwykłych, zabytkowych wnętrzach hotelu Monopol w Katowicach.

Piątek, 19 listopada 2021
W dniu 15 listopada b.r., na zaproszenie prof. Grzegorza Węgrzyna Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej, prof. Leszek Rafalski uczestniczył w plenarnym posiedzeniu tej Rady. Prof. Grzegorz Węgrzyn omówił działalność Rady Doskonałości Naukowej w świetle danych statystycznych dotyczących złożonych wniosków o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. W obecnej Radzie każda dyscyplina jest reprezentowana przez trzy osoby. Z przedstawionych danych wynikały spore dysproporcje dotyczące wniosków w poszczególnych dyscyplinach. Z tego powodu prof. Węgrzyn zwrócił uwagę na celowość pewnych zmian w wyborach do przyszłej Rady Doskonałości Naukowej. Jednym z rozwiązań może być przyjęcie zasady powiązania liczby miejsc w Radzie proporcjonalnie do łącznej liczby zatrudnionych doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów w danej dyscyplinie. Prof. Węgrzyn zaproponował także uprawomocnienie Wiceprzewodniczących Rady do podejmowania decyzji.

czwartek, 18 listopada 2021
W dniu 28 października 2021 roku w teatrze Scena Relax w Warszawie odbyła się uroczysta gala konkursu „Osobowości i Sukcesy Roku 2021”. Redaktor naczelny magazynu „Osobowości i Sukcesy” Mariusz Pujszo wręczył statuetki 5 kategoriach. Prof. Henryk Skarżyński został wyróżniony w kategorii „Osobowość Dekady”. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali także: dr n. ekon. Andrzej Malinowski, prof. Mirosław Ząbek, Andrzej Grabowski, dr Adam Struzik, Ewa Minge, prof. Michał Kleiber, Apoloniusz Tajner, dr hab. Alicja Węgorzewska, Karol Strasburger, Jarosław Chrobociński, Andrzej Supron, Izabela Trojanowska, Marcin Muszyński, Paweł Trochimiuk, Sobiesław Zasada, Urszula Dudziak, Rafał Michalski, Michał Milowicz i Władysław Grochowski.

poniedziałek, 15 listopada 2021
W dniu 5 listopada 2021 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się VI posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych X Kadencji przeprowadzone w formule hybrydowej.

poniedziałek, 15 listopada 2021
Wspomnienie o prof. Bogdanie Neyu w rozmowie prof. Leszka Rafalskiego, Przewodniczącego RGIB z redaktorem Krzysztofem Michalskim na antenie Polskiego Radia.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.