A A A

Rada Główna Instytutów Badawczych99 Instytutów Badawczych w Polsce, w tym 32 tworzące Sieć Badawczą Łukasiewicz, reprezentowanych jest przez Radę Główną Instytutów Badawczych (RGIB), powołaną na mocy ustawy z 2010 r.
 
RGIB składa się z 31 przedstawicieli wybieranych w wyborach demokratycznych co trzy lata.
 
Grupy Instytutów wchodzące w skład RGIB:
 
•    instytuty techniczne,
•    instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz,
•    instytuty przyrodnicze i rolnicze,
•    instytuty medyczne,
•    instytuty humanistyczne.
 
Instytuty badawcze prowadzą badania naukowe na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, służby zdrowia oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Część instytutów wypełnia obowiązki służb publicznych, a liczne rozwiązania tworzone w laboratoriach instytutów badawczych służą obronności kraju.
 
Rada Główna Instytutów Badawczych jest organem przedstawicielskim instytutów badawczych, który reprezentuje interesy środowiska instytutów badawczych w kraju i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej, poprzez: reprezentację wobec organów władzy państwowej, samorządowej, organizacji naukowych, gospodarczych i społecznych oraz środowisk opiniotwórczych. Uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Przedkłada organom władzy i administracji państwowej opinie i postulaty, podejmuje działania mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów, jak również̇ dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki, rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.