Select language: en pl

Nauki techniczne

NCBJ zawarło porozumienie z X-energy

Podczas wizyty delegacji Ministerstwa Energii w USA, Narodowe Centrum Badań Jądrowych zawarło porozumienie z firmą X-energy. To kolejny ważny partner dla realizacji polskich planów rozwoju technologii jądrowych. Naukowcy zabiegają o to, by pierwszy doświadczalny reaktor wysokotemperaturowy (HTR) powstał w instytucie w Otwocku-Świerku.

Więcej…

IChTJ współorganizatorem warsztatów nt. wykorzystania technik akceleratorowych

W dniach 8-9 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyły się międzynarodowe warsztaty pod nazwą „Low energy electron beams for industrial and environmental applications” organizowane w ramach projektu EuCARD2, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach 7PR. Celem programu jest integracja działań na rzecz badań i rozwoju technologii akceleratorów cząstek.

Więcej…

Współpraca IK i NCBJ – badania jakości wytopów stali na potrzeby przemysłu kolejowego

Naukowcy Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) we współpracy z Instytutem Kolejnictwa (IK) wykonują kompleksową ocenę jakości i bezpieczeństwa szyn kolejowych. Ścisła współpraca obu instytucji w zakresie badań materiałowych zaowocowała wytworzeniem unikalnych w skali kraju kompetencji.

Więcej…

Instytut Chemii Przemysłowej z prestiżowym Logo HR

16 grudnia br. Komisja Europejska przekazała decyzję o przyznaniu Instytutowi Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego Logo HR Excellence in Research. Przyznane wyróżnienie świadczy o tym, że Instytut stwarza stymulujące i sprzyjające środowisko pracy dla naukowców.

Więcej…

12. Międzynarodowa Konferencja LOWRAD Warsaw 2016 w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) był współorganizatorem – ważnej dla rozwoju medycyny nuklearnej i wdrażania  „Programu polskiej energetyki jądrowej” – konferencji pod hasłem Wpływ działania niskich dawek promieniowania jonizującego na zdrowie i biotopy.

Więcej…

Trójwymiarowa mapa Wszechświata sprzed 7 mld lat powstała przy udziale naukowców z NCBJ

Międzynarodowy zespół astronomów VIPERS (VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey, pol. Publiczny Pozagalaktyczny Przegląd Przesunięć ku Czerwieni zrobiony multispektrografem VIMOS), w którego skład wchodzą polscy naukowcy zaprezentował największą trójwymiarową mapę Wszechświata sprzed 7 mld lat oraz udostępnił dane niezbędne do jej stworzenia.

Więcej…

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – sukces naukowców z IMP

9 grudnia 2016 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 rok.

Więcej…

NCBJ, wraz z partnerami z Holandii, prowadzi badania nad bezpieczeństwem elektrowni jądrowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) we współpracy z Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) rozpoczyna badania nad bezpieczeństwem współczesnych elektrowni jądrowych. Naukowcy przeanalizują m.in. wrażliwość zbiorników reaktorów jądrowych na nagłe zmiany temperatury. Prace potrwają 3 lata, w tym przez rok będą wykonywane same obliczenia numeryczne wykorzystujące 5000 rdzeni polskiego superkomputera – klastra Centrum Informatycznego Świerk (CIŚ).

Więcej…

Perła Innowacji dla EMAG-u

XIV Gala Pereł Polskiej Gospodarki odbyła się 28 października br. w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Kolejny już raz przyznano także Perły Innowacji – nagrodę promującą i upowszechniającą innowacyjne działania na rzecz gospodarki i społeczeństwa. Otrzymują ją najlepsi za talent, kreatywność, pasję badawczą, bez których nie byłoby nowatorskich technologii, wynalazków i rozwiązań.

Więcej…

Nominacja prof. Andrzeja G. Chmielewskiego – Dyrektora IChTJ na honorowego profesora Uniwersytetu im. S. Torghyrova w Pavlodar


W dniu 1 listopada br. na Państwowym Uniwersytecie im. S. Torghyrova w Pavlodar (Kazachstan) odbyła się uroczystość wręczenia prof. Andrzejowi G. Chmielewskiemu –Dyrektorowi Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, nominacji na profesora honorowego tej uczelni.

Więcej…

Innowacyjne urządzenie z NCBJ pomoże w walce z przemytem

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) podpisało ze spółką PID Polska umowę dotyczącą komercjalizacji Polskiego Systemu Kontroli Cargo „CANIS”. To milowy krok we wprowadzaniu na rynek unikatowej technologii opracowanej przez polskich naukowców. 

Więcej…

Sukces Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej podczas IWIS 2016

W dniach 10-12 października 2016 r.  odbyła się  X Międzynarodowa Warszawska Wystawa     Wynalazków IWIS 2016. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, jako zeszłoroczny zdobywca     nagrody głównej Grand Prix przyznanej za patent Sposób otrzymywania sferycznych ziaren     trójtlenku itru, zgłosił w tym roku cztery rozwiązania.

Więcej…

Promieniowanie jonizujące w przetwórstwie materiałów – II cykl programu koordynowanego przez IChTJ

W ramach projektu Erasmus + KA203 zatytułowanego Wspólny innowacyjny program szkolenia/nauczania mający na celu rozwój i transfer wiedzy na temat zastosowania promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów odbyła się pierwsza, dwutygodniowa część II cyklu programu intensywnego szkolenia pt. „Zastosowania promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów”.

Więcej…

NCBJ uczestniczy w badaniach kosmicznych wybuchów

Aparatura opracowana i wyprodukowana przez naukowców i inżynierów z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) przyczyni się do bliższego poznania natury jednych z najpotężniejszych wybuchów we Wszechświecie. Urządzenia, w których budowie pomagali Polacy, zamontowane na chińskiej stacji kosmicznej „Tiangong-2” (TG-2), będą badać polaryzację promieniowania gamma rozbłysków gamma. Wysłanie w kosmos detektora POLAR jest jednym z efektów współpracy polsko-szwajcarskiej.

Więcej…

Park Technologiczny „Żerań” w IChTJ

W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej powstał Park Technologiczny „Żerań”, którego ideą jest stworzenie optymalnych warunków do wdrażania nowych inicjatyw, usług i produktów.

Więcej…

IChTJ w czołówce najlepszych jednostek naukowych

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) doceniając osiągnięcia Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w dziedzinie badań jądrowych, przedłużyła nominację IChTJ pełniącego rolę Collaborating Centre of International Atomic Energy Agency.

Więcej…

Instytut Przemysłu Skórzanego zaprasza na konferencje

Instytut Przemysłu Skórzanego  jest organizatorem dwóch ważnych wydarzeń w Łodzi:
– konferencji międzynarodowej – „2ND INTERNATIONAL CONFERENCE – SCIENCE FOR BUSINESS: INNOVATION FOR TEXTILES, POLYMERS AND LEATHER", która odbędzie się 21 października 2016 r.
       oraz
– konferencji upowszechniającej rezultaty pracy intelektualnej projektu Erasmus Plus „SHOES MADE IN EU: THE EUROPEAN SHOEMAKER", która odbędzie się w dniach 21-22 października 2016 r.

Więcej…

Zmniejszanie różnic między badaniami a innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie efektywności wykorzystania zasobów surowcowych

Instytut Technologii Drewna informuje o zakończeniu projektu „Zmniejszanie różnic między badaniami a innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie efektywności wykorzystania zasobów surowcowych" („Bridging Gaps between R2I in REsource Efficiency and RAw Materials" (RERAM)). Program współfinansowany był ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Więcej…

Warszawa zabezpieczona przed radioaktywną „kranówką”

Naukowcy zakończyli prace nad innowacyjnym systemem pomiaru potencjalnych skażeń radioaktywnych w stołecznych wodociągach. Ciągłość kontroli i szybkość działania to niewątpliwe jego atuty. Jeden z elementów systemu opracowano w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Warszawa, jaki pierwsza na świecie, korzysta z tego najnowszego rozwiązania ochrony ludności cywilnej.

Więcej…

Sukcesy Instytutu Włókiennictwa

W pierwszym półroczu 2016 r. rozwiązania będące wynikami prac B+R realizowanych przez pracowników Instytutu Włókiennictwa wyróżniono na:

 - Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours – Lepine w Paryżu srebrnym medalem,

 - Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Katowicach jednym złotym oraz dwoma srebrnymi medalami,

 - Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Innowacji INPEX® 2016 w Monroeville, USA złotym medalem oraz nagrodą specjalną od China Association of Inventions.

Więcej…

NASK zabezpiecza cyberprzestrzeń Polski

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber) – instytucja, która będzie odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo w Polsce, rozpoczęło pracę. Centrum funkcjonuje w strukturze Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) i będzie działać w trybie całodobowym przez 365 dni w roku.

Więcej…

Więcej artykułów…