Select language: en pl

Nauki techniczne

Cztery nowe projekty uzyskane przez IChTJ w ramach H2020

W maju br. w Genewie odbyło się otwarcie projektu ARIES – Accelerator Research and Innovation for European Science and Society, w którym udział bierze Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. W tym samym miesiącu IChTJ podpisał także umowy rozpoczynające realizację 3 innych projektów H2020, RIA, EURATOM fission: CHANCE Characterization of conditioned nuclear waste for its safe disposal in Europe, GENIORS GEN IV Integrated Oxide fuels recycling strategies, TeaM Cables European tools and Methodologies for an efficient ageing management of nuclear power plant Cables. Projekty będą realizowane w latach 2017-2021.

Więcej…

IOP zaprasza na seminarium „Innowacje w zastosowaniach przemysłowych”

Instytut Obróbki Plastycznej oraz współorganizatorzy – P.P.U.H Intermech Sp. z o.o. i Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. zapraszają do udziału w Seminarium Obróbki Plastycznej pt. „Innowacje w zastosowaniach przemysłowych”. Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca 2017, w godz. 9.30–14.00, podczas Targów Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2017 (pawilon 15,  stanowisko 1A).

Więcej…

NAFTA – GAZ – CHEMIA 2017

Zarząd Targów Warszawskich S.A. zaprasza na XV Międzynarodową Konferencję i Wystawę NAFTA – GAZ – CHEMIA 2017. Wydarzenia odbędą się 20 września br. w Hotelu Novotel Warszawa Airport.

Więcej…

Naukowcy z IChTJ na międzynarodowej konferencji w Wiedniu

W dniach 24-28 kwietnia br. w Wiedniu odbyła się, zorganizowana po raz pierwszy przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), konferencja – International Conference on Application of  Radiation Science and  Technology (ICARST). Dotyczyła ona rozwoju chemii radiacyjnej i jej zastosowań oraz radiochemii w zakresie wykorzystania radioznaczników.

Więcej…

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

W dniu 25 kwietnia br. odbyło się II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej zorganizowane przez Ministerstwo Energii. Głównym celem wydarzenia było wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej.

Więcej…

Akcelerator cząstek lasera European XFEL uruchomiony – NCBJ współudziałowcem przedsięwzięcia

W ośrodku badawczym w Hamburgu zakończono prace nad akceleratorem zasilającym laser European XFEL. W jego budowie brali udział m.in. naukowcy i technicy z Polski, a Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)  jest współudziałowcem przedsięwzięcia.

Więcej…

NCBJ zawarło porozumienie z X-energy

Podczas wizyty delegacji Ministerstwa Energii w USA, Narodowe Centrum Badań Jądrowych zawarło porozumienie z firmą X-energy. To kolejny ważny partner dla realizacji polskich planów rozwoju technologii jądrowych. Naukowcy zabiegają o to, by pierwszy doświadczalny reaktor wysokotemperaturowy (HTR) powstał w instytucie w Otwocku-Świerku.

Więcej…

IChTJ współorganizatorem warsztatów nt. wykorzystania technik akceleratorowych

W dniach 8-9 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyły się międzynarodowe warsztaty pod nazwą „Low energy electron beams for industrial and environmental applications” organizowane w ramach projektu EuCARD2, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach 7PR. Celem programu jest integracja działań na rzecz badań i rozwoju technologii akceleratorów cząstek.

Więcej…

Współpraca IK i NCBJ – badania jakości wytopów stali na potrzeby przemysłu kolejowego

Naukowcy Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) we współpracy z Instytutem Kolejnictwa (IK) wykonują kompleksową ocenę jakości i bezpieczeństwa szyn kolejowych. Ścisła współpraca obu instytucji w zakresie badań materiałowych zaowocowała wytworzeniem unikalnych w skali kraju kompetencji.

Więcej…

Instytut Chemii Przemysłowej z prestiżowym Logo HR

16 grudnia br. Komisja Europejska przekazała decyzję o przyznaniu Instytutowi Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego Logo HR Excellence in Research. Przyznane wyróżnienie świadczy o tym, że Instytut stwarza stymulujące i sprzyjające środowisko pracy dla naukowców.

Więcej…

12. Międzynarodowa Konferencja LOWRAD Warsaw 2016 w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) był współorganizatorem – ważnej dla rozwoju medycyny nuklearnej i wdrażania  „Programu polskiej energetyki jądrowej” – konferencji pod hasłem Wpływ działania niskich dawek promieniowania jonizującego na zdrowie i biotopy.

Więcej…

Trójwymiarowa mapa Wszechświata sprzed 7 mld lat powstała przy udziale naukowców z NCBJ

Międzynarodowy zespół astronomów VIPERS (VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey, pol. Publiczny Pozagalaktyczny Przegląd Przesunięć ku Czerwieni zrobiony multispektrografem VIMOS), w którego skład wchodzą polscy naukowcy zaprezentował największą trójwymiarową mapę Wszechświata sprzed 7 mld lat oraz udostępnił dane niezbędne do jej stworzenia.

Więcej…

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – sukces naukowców z IMP

9 grudnia 2016 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 rok.

Więcej…

NCBJ, wraz z partnerami z Holandii, prowadzi badania nad bezpieczeństwem elektrowni jądrowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) we współpracy z Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) rozpoczyna badania nad bezpieczeństwem współczesnych elektrowni jądrowych. Naukowcy przeanalizują m.in. wrażliwość zbiorników reaktorów jądrowych na nagłe zmiany temperatury. Prace potrwają 3 lata, w tym przez rok będą wykonywane same obliczenia numeryczne wykorzystujące 5000 rdzeni polskiego superkomputera – klastra Centrum Informatycznego Świerk (CIŚ).

Więcej…

Perła Innowacji dla EMAG-u

XIV Gala Pereł Polskiej Gospodarki odbyła się 28 października br. w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Kolejny już raz przyznano także Perły Innowacji – nagrodę promującą i upowszechniającą innowacyjne działania na rzecz gospodarki i społeczeństwa. Otrzymują ją najlepsi za talent, kreatywność, pasję badawczą, bez których nie byłoby nowatorskich technologii, wynalazków i rozwiązań.

Więcej…

Nominacja prof. Andrzeja G. Chmielewskiego – Dyrektora IChTJ na honorowego profesora Uniwersytetu im. S. Torghyrova w Pavlodar


W dniu 1 listopada br. na Państwowym Uniwersytecie im. S. Torghyrova w Pavlodar (Kazachstan) odbyła się uroczystość wręczenia prof. Andrzejowi G. Chmielewskiemu –Dyrektorowi Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, nominacji na profesora honorowego tej uczelni.

Więcej…

Innowacyjne urządzenie z NCBJ pomoże w walce z przemytem

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) podpisało ze spółką PID Polska umowę dotyczącą komercjalizacji Polskiego Systemu Kontroli Cargo „CANIS”. To milowy krok we wprowadzaniu na rynek unikatowej technologii opracowanej przez polskich naukowców. 

Więcej…

Sukces Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej podczas IWIS 2016

W dniach 10-12 października 2016 r.  odbyła się  X Międzynarodowa Warszawska Wystawa     Wynalazków IWIS 2016. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, jako zeszłoroczny zdobywca     nagrody głównej Grand Prix przyznanej za patent Sposób otrzymywania sferycznych ziaren     trójtlenku itru, zgłosił w tym roku cztery rozwiązania.

Więcej…

Promieniowanie jonizujące w przetwórstwie materiałów – II cykl programu koordynowanego przez IChTJ

W ramach projektu Erasmus + KA203 zatytułowanego Wspólny innowacyjny program szkolenia/nauczania mający na celu rozwój i transfer wiedzy na temat zastosowania promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów odbyła się pierwsza, dwutygodniowa część II cyklu programu intensywnego szkolenia pt. „Zastosowania promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów”.

Więcej…

NCBJ uczestniczy w badaniach kosmicznych wybuchów

Aparatura opracowana i wyprodukowana przez naukowców i inżynierów z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) przyczyni się do bliższego poznania natury jednych z najpotężniejszych wybuchów we Wszechświecie. Urządzenia, w których budowie pomagali Polacy, zamontowane na chińskiej stacji kosmicznej „Tiangong-2” (TG-2), będą badać polaryzację promieniowania gamma rozbłysków gamma. Wysłanie w kosmos detektora POLAR jest jednym z efektów współpracy polsko-szwajcarskiej.

Więcej…

Park Technologiczny „Żerań” w IChTJ

W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej powstał Park Technologiczny „Żerań”, którego ideą jest stworzenie optymalnych warunków do wdrażania nowych inicjatyw, usług i produktów.

Więcej…

Więcej artykułów…