Select language: en pl

Spotkanie Prezydium RGIB z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbarą Kudrycką

W dniu 3 września Prezydium RGIB w składzie:
prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący
prof. Barbara Gworek – Wiceprzewodnicząca
prof. Henryk Skarżyński – Wiceprzewodniczący
prof. Zbigniew Śmieszek – Wiceprzewodniczący
spotkało się z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbarą Kudrycką.

Poruszono następujące zagadnienia:
1. Perspektywa finansowania badań i wdrożeń w latach 2014 – 2020; przyjęcie kryteriów oceny projektów uwzględniających możliwość wdrażania nowych rozwiązań.
2. Udział przedstawicieli RGIB w gremiach związanych z kreowaniem i monitorowaniem badań i wdrożeń: KEJN, Radzie NCBiR, Radzie NCN, KPN, w komitetach monitorujących programy rozwojowe 2014-2020.
3. Działania na rzecz zwiększenia finansowania pozabudżetowego badań naukowych i prac rozwojowych - zwiększenie odpisu od podatku dochodowego do 100% kosztu nabycia nowej technologii; wsparcie odpisu 1% CIT na rzecz jednostek naukowych.
4. Opracowanie kryteriów oceny jednostek naukowych uwzgledniających ich skuteczność we wdrożeniach na rzecz gospodarki i społeczeństwa. Uwzględnienie wniosków z niekorzystnego dla uczelni i parków technologicznych raportu NIK.
5. Omówienie propozycji RGIB zwiększenia nadzoru nad instytutami medycznymi prowadzącymi działalność kliniczną; podziękowanie min. B. Kudryckiej za poparcie propozycji RGIB uregulowania nadzoru w ustawie o działalności leczniczej.