Select language: en pl

Ruszyła IX edycja konkursu „Innowator Mazowsza”

Zapraszamy młodych doktorantów z naszych instytutów badawczych do wzięcia udziału w konkursie „Innowator Mazowsza”. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów promujących nowatorskie rozwiązania w nauce i biznesie na Mazowszu. Jego ideą jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości.

Konkurs, objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, skierowany jest do dwóch grup: młodych i kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej oraz do mazowieckich przedsiębiorców.
Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

 - I miejsce: 15.000 zł brutto,
 - II miejsce: 12.500 zł brutto,
 - III miejsce: 10.000 zł. brutto.

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu, regulaminu oraz wzory formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie:
https://innowacyjni.mazovia.pl/ruszyla-ix-edycja-konkursu-innowator-mazowsza.html

Termin składania wniosków upływa 25 września 2017 r.