Select language: en pl

Trzecie posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych IX kadencji

8 maja br. odbyło się posiedzenie RGIB. Gospodarzem spotkania był Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB.
Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia
2.    Informacja o CIOP-PIB
3.    Informacja o bieżących działaniach RGIB
4.    Ocena skutków nowelizacji ustawy o instytutach badawczych
5.    Analiza projektu ustawy o NIT
6.    Program XXVI Forum Sprawozdawczego Instytutów Badawczych
7.    Sprawy wniesione

Posiedzenie Rady Głównej poprzedziło wystąpienie prof. dr hab. n. med. Danuty Koradeckiej Dyrektor CIOP-PIB, która przedstawiła główne kierunki działalności Instytutu oraz obecnie realizowane projekty.

Tematykę obrad zdominowała problematyka dotycząca projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.