Select language: en pl

XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych


W dniach 20–21 czerwca 2016 r. w warszawskim hotelu „Novotel” odbyło  się XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych.  W obradach uczestniczyło 137 elektorów wybranych przez rady naukowe instytutów badawczych.

Podczas pierwszego dnia obrad udzielono absolutorium Radzie za minioną 3-letnią kadencję, dokonano wyboru nowej Rady Głównej (31 osób) oraz Komisji Rewizyjnej (5 osób).


Załącznik: Skład Rady Głównej oraz Komisji Rewizyjnej IX kadencji

 

 

Autor zdjęć: Adrian Matusik

XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych
XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych
XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych
XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych
XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych
XXV Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych
1/5 
start stop bwd fwd