Select language: en pl

Poprawki RGIB przekazane do Senatu RP

Przewodniczący RGIB prof. L. Rafalski przekazał Senatorom senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu poprawki Rady Głównej IB (w wersji skróconej oraz pełnej – z uzasadnieniami) do ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych  - druk senacki nr 181, a następnie   zwrócił się do Senatorów PiS o poparcie stanowiska Rady.

załączniki:

Pismo do Senatorów PiS

Pismo do Senatorów KNEiS

Poprawki do senackiego druku nr. 181 - wersja skrócona

Poprawki do senackiego druku nr. 181 - wersja pełna