Select language: en pl

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

AB 003 »

Instytut Technologii Elektronowej, Oddział PREDOM
Laboratorium Badawcze
ul. Krakowiaków 53; 02-255 Warszawa

AB 005 »
Główny Instytut Górnictwa
Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG
pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice

AB 007 »
Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku
Laboratorium Badawcze
ul. Narwicka 1; 80-557 Gdańsk

AB 008 »
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Laboratorium Materiałów Budowlanych
Al. W. Korfantego 193a; 40-157 Katowice


AB 009 »
Instytut Nafty i Gazu
Zakład Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów
ul. Łukasiewicza 1; 31-429 Kraków

AB 022 »
Instytut Elektrotechniki
Laboratorium Badawcze i Wzorcujące
ul. Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

AB 023 »
Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa

AB 025 »
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Laboratorium Badań Materiałowych
ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock

AB 029 »
Instytut Włókiennictwa
Laboratoria Badawcze
ul. Gdańska 118; 90-520 Łódź

AB 031 »
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Centrum Badań Betonów CEBET Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4; 03-042 Warszawa

AB 033 »
Instytut Przemysłu Skórzanego
Laboratorium Garbarstwa i Laboratorium Obuwia
ul. Zgierska 73; 91-462 Łódź

AB 035 »
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych
ul. Duchnicka 3; 01-796 Warszawa

AB 038 »
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa

AB 039 »
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice

AB 041 »
Instytut Nafty i Gazu
Zespół Laboratoriów Badawczych Sieci, Instalacji i Urządzeń Gazowych
ul. Bagrowa 1; 30-733 Kraków

AB 042 »
Instytut Spawalnictwa
Laboratorium Badawcze Spawalnictwa
ul. Bł. Czesława 16/18; 44-100 Gliwice

AB 045 »
Instytut Tele- i Radiotechniczny
Laboratorium Badania Jakości i Wzorcowania Wyrobów Elektronicznych
ul. Długa 44/50; 00-241 Warszawa

AB 048 »
Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Oddział Techniki Cieplnej ITC w Łodzi, Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej
ul. Dąbrowskiego 113; 93-208 Łódź

AB 049 »
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych
ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa

AB 053 »
Instytut Logistyki i Magazynowania
Laboratorium Urządzeń Elektronicznych
ul. Estkowskiego 6; 61-755 Poznań

AB 054 »

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Technologii Szkła
ul. Lipowa 3; 30-702 Kraków

AB 059 »
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J.Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład-Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych (BS)
ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka

AB 060 »
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J.Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych (BC)
ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka

AB 062 »
Instytut Przemysłu Skórzanego
Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska
ul. Chemików 2/4; 95-100 Zgierz

AB 063 »
"Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Laboratorium NM-1 Badań i Diagnostyki Maszyn i Urządzeń
ul. Parkowa 25; 51-616 Wrocław

AB 065 »
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Laboratorium Jakości Papieru
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27; 90-570 Łódź

AB 067 »
Instytut Elektrotechniki
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego, Laboratorium Badawcze
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61; 50-369 Wrocław

AB 069 »
Główny Instytut Górnictwa
Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych
pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice

AB 072 »
Główny Instytut Górnictwa
Zakład Inżynierii Materiałowej
pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice

AB 073 »
Instytut Metali Nieżelaznych
Zakład Ochrony Środowiska
ul. Sowińskiego 5; 44-100 Gliwice

AB 074 »
Instytut Elektrotechniki
Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej
ul. Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

AB 077 »
Instytut Włókiennictwa
Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych
ul. Piotrkowska 270; 90-361 Łódź

AB 081 »
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Zespół Laboratoriów
ul. Zamkowa 1; 41-803 Zabrze

AB 082 »
Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Laboratorium Badawcze
ul. Jagiellońska 55; 03-301 Warszawa

AB 083 »
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Laboratorium Inżynierii Materiałowej
ul. Okuniewska 1; 05-070 Sulejówek

AB 087 »
Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Zakład Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych
ul. Dostawcza 1; 93-231 Łódź

AB 088 »
Instytut Technologii Drewna
Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochod-nych, Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek
ul. Winiarska 1; 60-654 Poznań

AB 089 »
Instytut Transportu Samochodowego
Centrum Badań Materiałowych i Mechatroniki
ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa

AB 097 »
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych
ul. Toszecka 99; 44-101 Gliwice

AB 098 »
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Laboratorium Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów
ul. Kolska 13; 01-045 Warszawa

AB 102 »
Instytut Nafty i Gazu
Pion Technologii Nafty Zakład Dodatków Uszlachetniających
ul. Łukasiewicza 1; 31-429 Kraków

AB 105 »
Instytut Obróbki Plastycznej
Zakład Badania Metali
ul. Jana Pawła II nr 14; 61-139 Poznań

AB 108 »
Instytut Sportu
Zakład Badań Antydopingowych
ul. Trylogii 2/16; 01-982 Warszawa

AB 113 »
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
Zakład Analizy i Charakterystyki Materiałów
ul. Rydygiera 8; 01-793 Warszawa

AB 115 »
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze
ul. Postępu 9; 02-676 Warszawa

AB 116 »
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Laboratorium Badawcze ITP
ul. Rakowiecka 32; 02-532 Warszawa

AB 121 »
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych (LBUT)
ul. Szachowa 1; 04-894 Warszawa

AB 124 »
Instytut Metali Nieżelaznych
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
ul. Forteczna 12/14; 61-362 Poznań

AB 129 »
Instytut Lotnictwa
Laboratorium Badań Aerodynamicznych
Al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa

AB 130 »
Instytut Lotnictwa
Zespół Laboratoriów Badań Silników Tłokowych
Al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa

AB 131 »
Instytut Lotnictwa
Laboratorium Badań Podwozi Lotniczych
Al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa

AB 132 »
Instytut Lotnictwa
Laboratorium Badań Środowiskowych
Al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa

AB 133 »
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych
ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa

AB 134 »
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Laboratorium Pomiarów Ciśnienia
ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa

AB 137 »
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych
ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa

AB 138 »
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych
ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa

AB 142 »
Instytut Nafty i Gazu
Zakład Analiz Naftowych
ul. Łukasiewicza 1; 31-429 Kraków

AB 143 »
Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu, Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
ul. Wilcza 8; 26-610 Radom

AB 145 »
Główny Instytut Górnictwa
Zakład Monitoringu Środowiska
pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice

AB 147 »
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, Laboratorium Badawcze LABGUM
ul. Harcerska 30; 05-820 Piastów

AB 148 »
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8; 31-983 Kraków

AB 149 »

Wojskowy Instytut Łączności
Laboratorium WIŁ
ul. Warszawska 22a; 05-130 Zegrze

AB 150 »
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Laboratorium Badań Pojazdów
ul. Okuniewska 1; 05-070 Sulejówek

AB 151 »
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego
Laboratorium Badawcze Nr 2
ul. Obornicka 136; 50-961 Wrocław

AB 152 »
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego
Laboratorium Badawcze Nr 4
ul. Obornicka 136; 50-961 Wrocław

AB 154 »
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex"
Laboratorium Badań Metrologicznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3; 90-965 Łódź

AB 155 »
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex"
Laboratorium Badań Balistycznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3; 90-965 Łódź

AB 158 »
"Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Laboratorium NS-1 Sejsmiki Górotworu
ul. Parkowa 25; 51-616 Wrocław

AB 163 »
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach, Zakład Badawczo-Analityczny
ul. Chorzowska 50; 44-100 Gliwice

AB 164 »
Instytut Włókiennictwa
Laboratorium Badania Surowców i Wyrobów Włókienniczych
ul. Brzezińska 5/15; 92-103 Łódź

AB 170 »
Instytut Nafty i Gazu
Zakład Oceny Właściwości Eksploatacyjnych
ul. Łukasiewicza 1; 31-429 Kraków

AB 171 »
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Laboratorium Instytutu - Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7; 05-220 Zielonka

AB 173 »
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesofa Józefa Kosackiego
Laboratorium Badawcze Nr 1
ul. Obornicka 136; 50-961 Wrocław

AB 180 »
Instytut Nawozów Sztucznych
Laboratorium Badawcze
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A; 24-110 Puławy

AB 184 »
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
Laboratorium Badań Opakowań Transportowych
ul. Konstancińska 11; 02-942 Warszawa

AB 185 »
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych
ul. Konstancińska 11; 02-942 Warszawa

AB 186 »
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego
Laboratorium Badawcze Nr 3
ul. Obornicka 136; 50-961 Wrocław

AB 190 »
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych
ul. Starołęcka 31; 60-963 Poznań

AB 197 »
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Laboratorium
ul. Wrocławska 37A; 30-011 Kraków

AB 207 »
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J.Tuliszkowskiego
Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA)
ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka

AB 212 »
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi, Zakład Jakości Żywności
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84; 92-202 Łódź

AB 215 »
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego
ul. Św. Teresy 8; 91-348 Łódź

AB 225 »
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Laboratoria Badawcze
ul. Wojska Polskiego 71B; 60-630 Poznań

AB 240 »
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych
ul. Duchnicka 3; 01-796 Warszawa

AB 241 »    
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
Laboratorium Analityczne do Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej
Al. Gen. A. Chruściela 105; 00-910 Warszawa

AB 252 »
Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej
ul. Mory 8; 01-330 Warszawa

AB 261 »
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Leopolda 31; 40-189 Katowice

AB 262 »
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności
ul. Dorodna 16; 03-195 Warszawa

AB 267 »
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Laboratorium Charakteryzacji Materiałów Wysokiej Czystości
ul. Wólczyńska 133; 01-919 Warszawa

AB 272 »
Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Laboratorium Wysokich Napięć
ul. Mory 8; 01-330 Warszawa

AB 274 »
Instytut Metali Nieżelaznych
Zakład Chemii Analitycznej
ul. Sowińskiego 5; 44-100 Gliwice

AB 281 »
"Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Laboratorium NU-2 Badań Chemicznych Wód
ul. Parkowa 25; 51-616 Wrocław

AB 282 »
"Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Laboratorium NH-1 Badań Filtrów Studziennych
ul. Parkowa 25; 51-616 Wrocław

AB 283 »

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Laboratorium Chemiczne
ul. Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa

AB 310 »
Instytut Kolejnictwa
Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji
ul. J. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa

AB 323 »
Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Laboratorium Wielkoprądowe
ul. Mory 8; 01-330 Warszawa

AB 324 »
Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych
ul. Mory 8; 01-330 Warszawa

AB 325 »
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Centralne Laboratorium
ul. Kossutha 6; 40-844 Katowice

AB 327 »
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Zakład Ochrony Radiologicznej
ul. Św. Teresy 8; 91-348 Łódź

AB 328 »
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Zakład Zagrożeń Fizycznych
ul. Św. Teresy 8; 91-348 Łódź

AB 336 »
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Laboratorium Monitoringu Środowiska
ul. Krucza 5/11 d; 00-548 Warszawa

AB 337 »
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka
ul. Kolektorska 4; 01-692 Warszawa

AB 338 »
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Akustyki Środowiska
ul. Kolektorska 4; 01-692 Warszawa

AB 339 »
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
Główne Laboratorium Analiz Chemicznych
Al. Królewska 17; 24-100 Puławy

AB 342 »
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji
ul. Duchnicka 3; 01-796 Warszawa

AB 363 »
Instytut Ogrodnictwa
Pracownia Badania Zanieczyszczeń Chemicznych
ul. Pomologiczna 18; 96-100 Skierniewice

AB 366 »
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
Pracownia Metrologii Promieniowania Elektromagnetycznego
ul. Szaserów 128; 03-349 Warszawa

AB 369 »
Instytut Kolejnictwa
Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji
ul. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa

AB 373 »
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

ul. Oświęcimska 21; 45-641 Opole 

AB 374 »
Instytut Przemysłu Organicznego
Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów
ul. Annopol 6; 03-236 Warszawa

AB 378 »
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Laboratorium Betonu
ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

AB 380 »    
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
Laboratorium Badawcze Ochrony Dróg Oddechowych
Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 105; 00-910 Warszawa

AB 388 »
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Laboratorium Analityczne
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27; 90-570 Łódź

AB 394 »
Instytut Metali Nieżelaznych
Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych
ul. Piłsudskiego 19; 32-050 Skawina

AB 401 »
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
Laboratorium Badawcze LAB-ITAM
ul. F. Roosevelta 118; 41-800 Zabrze

AB 405 »
Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Oddział Techniki Cieplnej ITC w Łodzi, Laboratorium Aeroakustyki
ul. Dąbrowskiego 113; 93-208 Łódź

AB 421 »
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Laboratorium Geotechniki
ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

AB 422 »
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Pracownia Lepiszczy Bitumicznych
ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

AB 423 »
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Pracownia Technologii Nawierzchni
ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

AB 424 »
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Pracownia Chemii i Ochrony Środowiska
ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

AB 425 »
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Polowe Laboratorium Badań Pali
ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

AB 426 »
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni
ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

AB 430 »
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Laboratorium Badań Wytrzymałościowych Materiałów
ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa

AB 431 »
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Laboratorium Materiałowych Badań Konstrukcji Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa

AB 440 »
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Sośnicowice, Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin
ul. Gliwicka 29; 44-153 Sośnicowice

AB 450 »
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych
ul. Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa

AB 452 »
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
ul. Rakowiecka 36; 02-532 Warszawa

AB 456 »
Instytut Metali Nieżelaznych
Laboratorium Materiałów Szybkoschładzanych
ul. Sowińskiego 5; 44-100 Gliwice

AB 458 »
Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska
ul. Wilcza 8; 26-610 Radom

AB 461 »
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Laboratorium Pomiarów Dawek Technologicznych
ul. Dorodna 16; 03-195 Warszawa

AB 485 »
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Farmakologii i Toksykologii (ZFT), Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego (ZHZ)
Al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy

AB 493 »
Instytut Nafty i Gazu
Zakład Badań Środowiskowych i Atestacji w Przemyśle Naftowym Oddział Krosno
ul. Armii Krajowej 3; 38-400 Krosno

AB 494 »
Instytut Odlewnictwa
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Zakopiańska 73; 30-418 Kraków

AB 497 »
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia
ul. Św. Teresy 8; 91-348 Łódź

AB 502 »
Instytut Transportu Samochodowego
Centrum Ochrony Środowiska
ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa

AB 503 »
Instytut Transportu Samochodowego
Zakład Homologacji i Badań Pojazdów
ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa

AB 504 »
Instytut Transportu Samochodowego
Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych
ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa

AB 509 »
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24; 00-791 Warszawa

AB 512 »
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Laboratorium w Aleksandrowicach
32-084 Morawica k. Krakowa

AB 544 »
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Laboratorium Diagnostyki Serologicznej
Al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy

AB 547 »
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych
ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

AB 551 »
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Laboratorium Ochrony Środowiska
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27; 90-570 Łódź

AB 553 »
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu
Laboratorium Badania Żywności i Środowiska
ul. Jubilerska 4; 04-190 Warszawa

AB 554 »
Instytut Metalurgii Żelaza
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Karola Miarki 12; 44-100 Gliwice

AB 563 »
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli
ul. Wodna 7; 98-220 Zduńska Wola

AB 567 »
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, Dział Pomiaru Skażeń
Al. Sołtana 7, 05-400 Otwock

AB 580 »
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów
ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa


AB 596 »
Centralne Laboratorium Kryminlistyczne Policji
ul. Aleje Ujazdowskie 7; 00-583 Warszawa


AB 605 »
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8; 31-983 Kraków

AB 633 »
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Higieny Pasz
al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy

AB 646 »
Instytut Morski w Gdańsku
Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska
ul. Benzynowa 1; 80-830 Gdańsk

AB 665 »
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Laboratorium Badań Stosowanych
ul. Pszczyńska 37; 44-100 Gliwice

AB 666 »
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej, Laboratorium Badań EMC
ul. Swojczycka 38; 51-501 Wrocław

AB 690 »
Instytut Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła
Zakład Żywności i Suplementów Diety
ul. Powsińska 61/63; 02-903 Warszawa

AB 715 »
Instytut Ogrodnictwa
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich
ul. Kazimierska 2; 24-100 Puławy

AB 721 »
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8; 31-983 Kraków

AB 740 »
Instytut Badawczy Leśnictwa
Samodzielna Pracownia Chemii Środowiska Leśnego
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3; 05-090 Raszyn

AB 742 »
Instytut Kolejnictwa
Laboratorium Badań Taboru
ul. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa

AB 744 »
Instytut Pojazdów Szynowych TABOR
Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych
ul. Warszawska 181; 61-055 Poznań

AB 748 »
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów
Radzików ; 05-870 Błonie

AB 757 »
Instytut Ogrodnictwa
Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności
ul. Pomologiczna 18; 96-100 Skierniewice

AB 774 »
Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/34; 00-725 Warszawa

AB 792 »
Instytut Lotnictwa
Zespół Laboratoriów Badań Materiałów i Konstrukcji
Al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa

AB 799 »
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu Laboratorium Pomiarów Przemysłowych i Środowiska

ul. Oświęcimska 21; 45-641 Opole


AB 803 »
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
Oddział Cukrownictwa w Lesznie
ul. Inżynierska 4; 05-084 Leszno k/Błonia


AB 816 »
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
Pracownia Kontroli Dawek Indywidualnych
ul. Szaserów 128 ; 00-909 Warszawa

AB 839 »
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
ul. Chełmońskiego 22; 15-195 Białystok

AB 848 »
Instytut Morski w Gdańsku
Laboratorium Zakładu Elektroniki Morskiej
ul. Abrahama 1; 80-308 Gdańsk

AB 851 »
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
ul. Władysława Węgorka 20; 60-318 Poznań

AB 856 »
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie
ul. Chmielna 2; 20-079 Lublin

AB 864 »
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Cementu
ul. Cementowa 8; 31-983 Kraków

AB 868 »
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie
ul. Żubrów 1; 71-617 Szczecin

AB 891 »
Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy
Laboratorium Badań Tribologicznych
ul. Pułaskiego 6/10; 26-600 Radom

AB 910 »
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska
ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice


AB 946 »

Instytut Sportu
Zakład Biochemii
ul. Trylogii 2/16; 01-982 Warszawa

 

AB 957 »

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Radiobiologii
Al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy

 

AB 958 »

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Mikrobiologii
Al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy

 

AB 1016 »

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Wirusologii
Al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy

 

AB 1025 »

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zespół Testów Zderzeniowych i Meteorologii Drogowej
ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

 

AB 1090 »

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57; 24-100 Puławy


AB 1106 »

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających
55-140 Żmigród

 

AB 1107 »

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, Pracownia Betonów i Kruszyw
55-140 Żmigród

 

AB 1108 »

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej
ul. Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa

 

AB 1215 »

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych
ul. Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa

AB 1258 »

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Poznaniu
Zakład Badań Zanieczyszczeń Środowiska
ul. Dąbrowskiego 174/176; 60-594 Poznań

AB 1279 »

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
ul. Langiewicza 28; 35-101 Rzeszów

AB 1280 »

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J.Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości BW
ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów

AB 1281 »

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Laboratorium Analiz Środowiskowych
ul. Władysława Węgorka 20; 60-318 Poznań

AB 1313 »

Instytut Nafty i Gazu
Zakład Nawaniania Paliw Gazowych
ul. Kasprzaka 25; 01-224 Warszawa

AB 1344 »

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych
ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa

AB 1358 »

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
Laboratorium Badania Pozostałosci Środków Ochrony Roślin
ul. Gliwicka 29; 44-153 Sośnicowice

AB 1376 »

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu
Laboratorium Badawcze NP
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55; 87-100 Toruń

AB 1388 »

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy,
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach
Zakład Chemii
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

AB 1401 »

Instytut Włókiennictwa
Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy
ul. Gdańska 118; 90-520 Łódź
    
    
AB 1402 »

Instytut Włókiennictwa
Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych
ul. Gdańska 118; 60-520 Łódź

AB 1420 »

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Laboratorium Badawcze Analizy Paliw
ul. Augustówka 36; 02-981 Warszawa


Razem aktywnych akredytacji: 197

biuletyn