Select language: en pl

PISMA-OPINIE-DOKUMENTY

Krytyka projektu ustawy 2.0

piątek, 06 października 2017

W dniach 21 – 24 września br. odbyło się XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ „Solidarność” zorganizowane w Radomiu-Turnie przez  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. Uczestnicy przyjęli bardzo krytyczne stanowisko wobec projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. W podsumowaniu dokumentu napisano, ze „przedstawiony projekt ustawy nie spełni deklarowanych przez Ministra celów, a wręcz przeciwnie będzie źródłem niekorzystnych dla polskiej nauki i gospodarki rezultatów”.

Załącznik: stanowisko XII Uniwersyteckiego Forum Związkowego NSZZ „Solidarność”

Krytyczne uwagi o „Łukasiewiczu” w opiniach resortowych

czwartek, 28 września 2017

Na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl , w rubryce „Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień” (linki zaczynające się od słów: „NOWY_TEKST”) czytamy opinie ministrów nt. projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Dużo uwag krytycznych w stosunku do projektu wskazuje na negatywną ocenę projektu w konsultacjach resortowych.

Rada Główna zwróciła się do Prezydenta RP o inicjatywę nowelizacji ustawy o instytutach badawczych

czwartek, 21 września 2017

W sytuacji forsowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu ustawy Sieć Badawcza: Łukasiewicz oraz masowych odwołań dyrektorów instytutów badawczych – bez podania przyczyn -  RGIB zwróciła się do Prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej polegającej na nowelizacji ustawy o instytutach badawczych. Celem tej zmiany byłoby przyjęcie zasad powoływania i odwoływania dyrektorów instytutów oraz „wprowadzenie nowego rozdziału pt. Sieć instytutów badawczych, określającego zasady tworzenia, funkcjonowania i koordynowania działalności instytutów. To proste rozwiązanie prawne dorowadziłoby do utworzenia kilku sieci instytutów: np. rolniczych, medycznych, technologicznych, powiązanych tematycznie i realizujących duże projekty strategiczne istotne dla gospodarki i bezpieczeństwa Polski.”

Załącznik: pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy

RGIB zwróciła się do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań przeciwko destabilizacji instytutów badawczych

czwartek, 21 września 2017

Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski zwrócił się z prośbą do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań, które - zamiast tworzenia nowej ustawy - umożliwią opracowanie prawnych rozwiązań w ustawie o instytutach badawczych. Wskazując na negatywne działania, które są od dwóch lat prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w stosunku do naszych instytutów, napisał: „Obecna sytuacja może doprowadzić do destabilizacji funkcjonowania instytutów badawczych działających głównie na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju polskiej gospodarki.”

Załącznik: pismo do Premier Beaty Szydło

RGIB prosi o pomoc Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

czwartek, 21 września 2017

„Nauka powinna być apolityczna, a wiedza kreowana w instytutach badawczych – niezależna i obiektywna.” – napisał Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski w liście do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał na prowadzone od 2 lat przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkodliwe działania oraz zwrócił się do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego o pomoc „w znalezieniu rozwiązań prawnych zapewniających stabilne funkcjonowanie instytutów badawczych, które realizują ważne prace badawcze i wdrożenia na rzecz bezpieczeństwa kraju i rozwoju gospodarki.”

Załącznk: pismo do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego

Prośba o podanie uzasadnienia odwołania 12 dyrektorów

czwartek, 21 września 2017

Rada Główna zwróciła się z prośbą do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego o podanie merytorycznego uzasadnienia odwołania 12 dyrektorów instytutów badawczych podległych Ministrowi Rozwoju.
Zwróciła także uwagę, że "od prawie dwóch lat prowadzone są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  działania, które prowadzą do destabilizacji instytutów badawczych i w ten sposób przynoszą szkodę innowacyjności polskiej gospodarki."

Załącznik: pismo do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność krytycznie o Sieci Badawczej: Łukasiewicz

Poniedziałek, 04 września 2017

KSN NSZZ Solidarność wydała negatywną opinię o projekcie ustawy o SB: Łukasiewicz świadczącą o poglądach zbieżnych ze stanowiskiem RGIB. W opinii czytamy: "...zaprezentowany projekt ustawy jest de facto projektem o NIT, w którym ujęto część postulatów środowiska instytutów badawczych, przy jednoczesnym wprowadzeniu zapisów, które pozwolą na stopniowe zrealizowanie idei NIT jako jednostki scentralizowanej, utworzonej poprzez zawłaszczenie własności instytutów badawczych".

Załącznik: opinia KSN NSZZ Solidarność

Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz w opinii RGIB

Poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Rada Główna przekazała Podsekretarzowi Stanu w MNiSW Piotrowi Dardzińskiemu negatywną opinię w sprawie projektowanej ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Projekt ten jest odnowieniem koncepcji Narodowego Instytutu Technologicznego – wycofanej pod wpływem negatywnych ocen w konsultacjach międzyresortowych i społecznych. RGIB przedstawiła argumenty przeciwko kolejnej wersji proponowanych zmian w obszarze badań i wdrożeń, jak również wypunktowała wady prawne projektu ustawy.

Załączniki: opinia RGIB, pismo przewodnie do opinii

6 letnich dni na konsultacje otoczenia prawnego działalności innowacyjnej!

wtorek, 08 sierpnia 2017

RGIB przekazała do MNiSW pismo w sprawie opiniowania projektu ustawy  o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Zdaniem Rady ten ważny i złożony dokument powinien być poddany wielostronnej analizie oraz ocenie, których nie można przeprowadzić w terminie wyznaczonym na konsultacje  –  6 dni, w dodatku w okresie urlopowym. Rozwiązania prawne odnoszące się do środowiska instytutów badawczych wymagają szerokich konsultacji z udziałem Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Załącznik: pismo RGIB do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Dardzińskiego
 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zaniepokojona projektem ustawy o NIT

czwartek, 13 lipca 2017

10 lipca br. w Katowicach obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Na wniosek Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, w tym Regionalnej Sekcji Nauki, jednym z punktów obrad był projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. Województwo śląskie jest drugim, po województwie mazowieckim, pod względem liczby instytutów badawczych, które mają być włączone do NIT.
Z ramienia NSZZ Solidarność w obradach uczestniczyli dr inż. Kazimierz Siciński, dr inż. Wojciech Pillich, i dr inż. Tadeusz Giza, natomiast Radę Główną Instytutów Badawczych reprezentował dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB.


Więcej…

Zmiany w trybie przyznawania kategorii naukowej oraz grantów na badania

środa, 12 lipca 2017

Zmiany w trybie przyznania kategorii naukowej oraz grantów badawczych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowego Centrum Nauki zakłada nowelizacja ustawy dotyczącej finansowania nauki, którą Sejm uchwalił 7 lipca br.


Więcej…

Wystąpienie prof. Leszka Rafalskiego na posiedzeniu sejmowej Komisji

czwartek, 22 czerwca 2017

W dniu 21 czerwca br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży podsumowujące wydatki budżetowe. W posiedzeniu uczestniczył prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, który zabrał głos na temat niskiego wydatkowania środków z budżetu NCBR w 2016 r.

Załącznik: Spisane wypowiedzi prof. L. Rafalskiego, prof. M. Zembali, prof. Ł. Szumowskiego oraz prof. M. Chorowskiego podczas obrad KENiM
 

Słowa poparcia dla stanowiska Rady Głównej odnośnie NIT

Poniedziałek, 12 czerwca 2017

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich oraz Krajowa Unia Producentów Soków solidaryzują się z RGIB w sprawie dotyczącej projektu ustawy o utworzeniu Narodowego Instytutu Technologicznego. Oba Stowarzyszenia negują pomysł utworzenia centralistycznej struktury i pozbawienia osobowości prawnej instytutów badawczych, które mają być włączone do NIT. 

Załączniki: opinia STOP, opinia SKUPS

OIGD również przeciwko utworzeniu NIT

wtorek, 30 maja 2017

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa skierowała do Piotra Dardzińskiego – Podsekretarza Stanu w MNiSW Wyższego pismo z opinią nt. projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. Prezentując swoje stanowisko, OIGD podkreśla, że „proponowane w projekcie ustawy zapisy są szczególnie niekorzystne dla współpracy instytutów badawczych z przedsiębiorstwami”.

Załącznik: opinia OIGD

Stowarzyszenie Producentów Betonu negatywnie o NIT

wtorek, 30 maja 2017

Ze stanowiskiem RGIB w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym solidaryzuje się Stowarzyszenie Producentów Betonu. Wśród wielu zagrożeń i komplikacji spowodowanych powołaniem NIT, obawy Stowarzyszenia budzi zwłaszcza pozbawienie instytutów badawczych osobowości prawnej, co negatywnie odbije się na procesie uzyskiwania certyfikatów jakości, a w konsekwencji utrudni wprowadzenie na rynek wyrobów budowlanych.

Załącznik: pismo od Ryszarda Zająca – Prezesa SPB

Uchwała RGNiSW w sprawie projektu ustawy o NIT

piątek, 26 maja 2017

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęła uchwałę dotyczącą projektu ustawy o NIT. W treści Uchwały napisano m.in., że „arbitralna konsolidacja instytutów w jeden organizm w sposób drastyczny zakłóci realizację wykonywanych programów, projektów i zadań, Wprowadzając nieunikniony chaos organizacyjny i perturbacje formalne, a także finansowe, co może spowodować naruszenie bezpieczeństwa Państwa, w odniesieniu do projektów i zadań realizowanych w niektórych instytutach.”.

RGNiSW postuluje wycofanie lub radykalne zmodyfikowanie projektu ustawy o  NIT.

Załącznik: uchwała RGNiSW

 

 

Centrum Polskiego Odlewnictwa popiera stanowisko RGIB odnośnie NIT

piątek, 26 maja 2017

Prof. Józef Suchy – Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Centrum Polskiego Odlewnictwa  wystosował pismo do prof. Leszka Rafalskiego – Przewodniczącego RGIB, w którym popiera stanowisko Rady Głównej w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

Załącznik: pismo od prof. Józefa Suchego

Kolejna krytyka projektu ustawy o NIT

czwartek, 25 maja 2017

Stowarzyszenie przedsiębiorców przesłało opinię dotyczącą projektu ustawy o NIT do Wicepremiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pismo zawiera także prośbę o wnikliwe przeanalizowanie wszystkich opinii środowisk naukowych i gospodarczych w sprawie tego projektu oraz rozważenie możliwości modyfikacji  proponowanej reformy.

Załącznik: opinia PZO

Opinia Komitetu Polityki Naukowej do projektu ustawy o NIT

wtorek, 23 maja 2017

KPN poddał analizie projektowaną reformę sektora instytutów badawczych i odniósł się bardzo negatywnie do zapisów projektu ustawy o NIT, pisząc m.in. „…proponowane rozwiązania nie gwarantują osiągnięcia zamierzonych celów”. Równocześnie KPN zaproponował reformę bez odbierania instytutom badawczym osobowości prawnej. Cyt. ”Komitet jest zdania, że tworząc NIT jako quasi-holdingową strukturę instytutów badawczych zachowujących osobowość prawną, można osiągnąć wszystkie, dyskutowane wyżej, cele reformy, unikając jednocześnie ogromnego ryzyka chaosu organizacyjnego w momencie tworzenia NIT oraz paraliżu funkcjonalnego, wynikającego z jego nieefektywnej struktury".

Załączniki: Pismo przewodnie prof. Andrzeja Jajszczyka, Przewodniczącego KPN,

Opinia KPN

Opinia KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie NIT

Poniedziałek, 15 maja 2017

Krajowa Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała do Podsekretarza Stanu w MNiSW opinię w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

Załącznik: opinia KSN NSZZ „Solidarności”

Negatywna opinia RGIB do projektu ustawy o NIT

czwartek, 04 maja 2017

Rada Główna skierowała do Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Dardzińskiego negatywną opinię, wraz z uzasadnieniem, do projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

Załączniki: pismo przewodnie do opinii, opinia i uzasadnienie do projektu ustawy o NIT

 

Szkodliwość projektowanej ustawy o NIT

środa, 26 kwietnia 2017

Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski skierował do Premier RP, Prezydenta RP, ministrów, szefów licznych instytucji i organizacji decydenckich oraz przedstawicielskich pisma, w których przedstawił ocenę projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym i zwrócił się z prośbą o wycofanie lub radykalne zmodyfikowanie tego projektu.

Załącznik: pismo do Premier RP Beaty Szydło

Prośba o przedłużenie o 2 tygodnie terminu przyjmowania ankiet

Poniedziałek, 13 marca 2017

Przewodniczący RGIB wystąpił do Wicepremiera Jarosława Gowina o przedłużenie do 14 kwietnia br., terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej.

Załącznik: pismo RGIB

Czy będzie możliwość masowego zasilania ankiety jednostki przed terminem ewaluacji?

czwartek, 09 marca 2017

Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski wystąpił do Wicepremiera Jarosława Gowina z prośbą o zapewnienie możliwości masowego zasilenia danymi - niezbędnymi do przeprowadzenia ewaluacji - „Ankiety jednostki naukowej” – modułu w systemie POL-on.

Załącznik: pismo RGIB

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zaopiniowana przez RGIB

czwartek, 09 lutego 2017

W opinii Rady duży potencjał naukowy instytutów badawczych powinien być wykorzystywany w kraju i za granicą, a więc uwzględniany w różnych pracach MNiSW. RGIB wskazała na pominięcie w projektowanych zapisach dot. Rady Agencji Wymiany Akademickiej przedstawiciela Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Załącznik: pismo skierowane do Wicepremiera J. Gowina

Ustawa o instytutach badawczych podpisana przez Prezydenta RP

piątek, 27 stycznia 2017

Niestety, pomimo zaangażowania wielu osób wspierających RGIB, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o instytutach badawczych oraz ustawę – Prawo geologiczne i górnicze.
Nie uznając argumentów przedstawionych przez RGIB oraz nie  przyjmując argumentacji zawartej w piśmie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, Prezydent nie zawetował ustawy, ani nie skierował jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Opiniowanie projektu polskiego stanowiska w sprawie FP9

piątek, 27 stycznia 2017

RGIB przekazała Dyrektorowi KPK Zygmuntowi Krasińskiemu opinię w sprawie dokumentu „The Polish Position Paper on Future Framework Programme”.

Załącznik: pismo przewodnie oraz opinia

Wystąpienie "Solidarności" do Prezydenta RP

czwartek, 19 stycznia 2017

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Bogusław Dołęga wystąpił do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z wnioskiem w sprawie nowelizacji ustawy o instytutach badawczych (...).

Załącznik: pismo KSN NSZZ „Solidarność"

Wystąpienie Przewodniczącego RGIB do Prezydenta RP

Poniedziałek, 16 stycznia 2017

Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski skierował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy prośbę o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności nowelizacji ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze  z Konstytucją lub przekazanie tej nowelizacji Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

Załącznik: pismo do Prezydenta RP

Minister nadał nowy statut Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – PIB

piątek, 30 grudnia 2016

Ograniczenie liczby członków rady naukowej PIG – PIB oraz zmiana proporcji jej składu – to najpoważniejsze zmiany jakie przewiduje nowy statut. 20 grudnia br. – w imieniu ministra środowiska – podpisał go Główny Geolog Kraju prof. Mariusz-Orion Jędrysek. Tego samego dnia dokument wszedł w życie.
Przedstawiciele Prezydium Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, działającej jeszcze na zasadach częściowej niezależności,  protestują przeciwko narzuconemu statutowi i przestrzegają przed jego negatywnymi skutkami dla Instytutu.

Załącznik: stanowisko Prezydium Rady Naukowej  PIG – PIB
 

RGIB krytycznie oceniła Projekt Założeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

wtorek, 27 grudnia 2016

RGIB skierowała do prof. Marka Kwieka - Dyrektora Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM opinię w spr. publikacji „Projekt Założeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (w ramach Programu MNiSW „Ustawa 2.0”). Rada Główna stwierdziła, że projekt jest obarczony licznymi wadami prawnymi, formalnymi i merytorycznymi.

Załącznik: opinia RGIB

Prośba do senatorów o wniesienie poprawek

wtorek, 27 grudnia 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze jest od 19 grudnia br. procedowany w Senacie RP. Rada Główna przesłała do Marszałka Senatu RP oraz do wszystkich senatorów propozycję poprawek oraz zwróciła się z prośbą o ich uwzględnienie.

Załączniki: list RGIB do Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, opinia Sądu Najwyższego, propozycja poprawek.

Uwagi w sprawie pomocy publicznej i pomocy de minimis

wtorek, 13 grudnia 2016

Rada Główna skierowała do MNiSW uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
Załącznik: pismo RGIB

Pisma do Wicepremierów i ministrów nadzorujących

czwartek, 08 grudnia 2016

5 grudnia br. Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski zwrócił się do Wicepremierów – Jarosława Gowina i Mateusza Morawieckiego oraz ministrów nadzorujących instytuty badawcze o  wyrażenie negatywnego stanowiska w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych.

Załączniki: pismo do Wicepremiera Jarosława Gowina, pismo do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego

Negatywna opinia KRASP do poselskiego projektu ustawy

czwartek, 01 grudnia 2016

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wydała negatywną opinię do projektu nowelizacji ustawy o instytutach badawczych, przedstawiając  krytyczne uwagi do proponowanych zmian legislacyjnych.

Załącznik: opinia KRASP

Sąd Najwyższy kwestionuje zgodność z konstytucją RP projektu ustawy o zm. u. o i. b.

Poniedziałek, 28 listopada 2016

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf wystosowała do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu uwagi Sądu Najwyższego w sprawie poselskiego projektu ustawy o zm. u. o i.b., wykazując niezgodność z Konstytucją RP projektowanych zmian.

Załącznik: opinia Prezes SN

O autonomii jednostek naukowych w opinii Prezesa PAN

Poniedziałek, 28 listopada 2016

22 listopada br. Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński przekazał do Kancelarii Sejmu cenną uwagę w sprawie projektu ustawy o zm. u. o instytutach badawczych pisząc: „Niezbędnym warunkiem do prowadzenia działalności naukowej jest autonomia jednostek naukowych gwarantująca obiektywizm i niezależność prac badawczych”.

Załącznik: opinia PAN

RGNiSW „zdecydowanie odrzuca” projekt ustawy o zm. u. o ib

czwartek, 24 listopada 2016

Uchwała z dn. 10 listopada br., w brzmieniu: „Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowanie odrzuca poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych z dnia 28 października br. zmieniający zasady wyłaniania władz instytutu badawczego, w szczególności eliminujący postępowanie konkursowe przy powoływaniu dyrektora”, została skierowana przez Przewodniczącego RGNiSW  prof. Jerzego Woźnickiego do zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Załącznik: pismo wraz z uchwałą

Prośba o odrzucenie projektu ustawy w I czytaniu

czwartek, 24 listopada 2016

Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski zwrócił się do wszystkich posłanek i posłów do Sejmu RP o odrzucenie poselskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych w I czytaniu a także przesłał w załączeniu skan ustawy z 8.01.1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.

Załącznik: pismo oraz skan ustawy z 1951 r.

Poglądy na stopnie i tytuły naukowe

piątek, 18 listopada 2016

RGIB skierowała do Wiceministra NiSW prof. Aleksandra Bobko opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw.
Uwagi do tej opinii uzyskano od licznych instytutów badawczych, a o proponowanych zmianach Rada dyskutowała podczas posiedzenia. W piśmie Przewodniczący  RGIB pisze: "... uwagi, prezentujące poglądy przedstawicieli różnych grup instytutów - technicznych, medycznych, przyrodniczych, rolniczych, ekonomicznych i humanistycznych - powinny posłużyć jako głosy w debacie, mającej za cel wykreowanie prawa uwzgledniającego specyfikę zróżnicowanego środowiska naukowego."

Załącznik: opinia RGIB

Wymiana argumentów z Wiceministrem Piotrem Dardzińskim

wtorek, 15 listopada 2016

Rada Główna udzieliła odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Dardzińskiego z dnia 20 października br. , odnosząc się do argumentów Wiceministra oraz  wnioskując m.in. o usunięcie z dokumentu "Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" zapisów krzywdzących instytuty badawcze.
Ponadto Przewodniczący RGIB, powołując się na obietnicę współdziałania z przedstawicielami instytutów badawczych, daną podczas konferencji w Krakowie w dn. 17 października br., zwrócił się o pilne powołanie zespołu "w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla przyszłości instytutów badawczych działających na rzecz polskiej gospodarki."

Załączniki: pismo Wiceministra Piotra Dardzińskiego z 20.10.2016 r. , pismo RGIB z 14.11.2016 r. , odpowiedź Wiceministra Piotra Dardzińskiego z 23.11.2016 r.

Stanowisko Solidarności wobec poselskiego projektu ustawy

środa, 09 listopada 2016

W dniu 8 listopada br. odbyło się spotkanie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksandrem Bobko.
Na zakończenie spotkania Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”– Bogusław Dołęga przekazał list adresowany do Wicepremiera Jarosława Gowina, wnioskując o wycofanie projektu nowelizacji ustawy o instytutach badawczych.
  Załącznik: list do Premiera J. Gowina

Ustawowa powtórka z 1951 roku?

środa, 09 listopada 2016

W związku z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski w dn. 7.11.2016 r. zwrócił się pisemnie o podjęcie działań, które doprowadzą do wycofania tego projektu, do następujących osób:
- Prezesa i wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości,
- Komitetu Politycznego PiS,
- Marszałka i wicemarszałków Sejmu RP,
- Marszałka i wicemarszałków Senatu RP,
- Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Klubu Parlamentarnego PiS,
- Posłów PiS,
- Senatorów PiS.
Pismo skierowane do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego (zał. 1) zostało przekazane do wiadomości Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Ponadto Przewodniczący Rady Głównej zwrócił się do posłanki Lidii Burzyńskiej, która reprezentuje grupę posłów zgłaszających ten projekt, o refleksję nad sensem proponowanych rozwiązań w warunkach gospodarki rynkowej (zał. 2)
Wszyscy adresaci otrzymali w załączeniu kopię ustawy z 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.

Załączniki: pismo do Marszałka Sejmu RP, pismo do Posłanki na Sejm RP Lidii Burzyńskiej

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB poważnie zagrożony

wtorek, 04 października 2016

Przewodniczący RGIB wystosował pismo do Ministra Środowiska, w którym – popierając argumentację zawartą w opinii Sekcji Krajowej Geologiczno-Wiertniczej NSZZ Solidarność –  zaapelował o wycofanie projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej, jako zagrażającego interesom Polski w zakresie gospodarki surowcami i rozwoju nauki. Prof. Leszek Rafalski napisał: wyrażam mój sprzeciw wobec zamiany sprawdzonej praktyki służb państwowych prowadzonych w Instytucie na agencję pod nazwą „Polska Służba Geologiczna”, o niejasnych i zatartych granicach kompetencji usługowych, biznesowych i nadzorczych – państwowych.

Załączniki: pismo KSGW NSSZ Solidarność, pismo RGIB

Projekt rozporządzenia ws. przyznawania kategorii jednostkom naukowym wycofany

wtorek, 04 października 2016

Wicepremier, Minister NiSW Jarosław Gowin podjął decyzję o wycofaniu projektu rozporządzenia w sprawie  przyznawania kategorii jednostkom naukowym, który skierowany był do konsultacji publicznych w czerwcu br. W nadesłanym z Ministerstwa piśmie jest także informacja o podjęciu prac nad kompleksowym przygotowaniem nowych zasad oceny jednostek naukowych. Będą one dotyczyć oceny za lata 2017-2020.

Załącznik: pismo z MNiSW

RGIB postuluje zaniechanie koncepcji tworzenia NIT

środa, 21 września 2016

Rada Główna skierowała do Premier Beaty Szydło oraz Wicepremierów: Jarosława Gowina i Mateusza Morawieckiego opinię w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której poddaje krytyce plany tworzenia Narodowego Instytutu Technologicznego oraz proponuje alternatywną koncepcję skutecznej realizacji celów wskazanych przez Rząd RP.

Załącznik: pismo do Premier Beaty Szydło

Biała Księga Innowacyjności

wtorek, 30 sierpnia 2016

Rada Główna wzięła udział w konsultacjach Białej Księgi Innowacyjności, która jest - jak donosi MNiSW - punktem wyjścia do prac nad horyzontalną "dużą ustawą" - w odróżnieniu od tzw. "małej ustawy o innowacyjności", która obecnie jest już przedmiotem prac rządowych. Efektem tych reform ma być całościowy system wsparcia działalności innowacyjnej.

Załącznik: opinia RGIB

WYDARZENIA

Posiedzenie RGIB z udziałem wiceministra Piotra Dardzińskiego

czwartek, 12 października 2017

27 września br. w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej odbyło się IV posiedzenie RGIB z udziałem Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Dardzińskiego oraz zaproszonych gości - m.in. Prezes NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny, Prezesa Zarządu PIGZT prof. Ryszarda Pregiela, Przewodniczącego Komisji w KSN NSZZ Solidarność prof. Tadeusza Kulika, jak również byłych dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rozwoju, odwołanych w niedawnej akcji przeprowadzonej w MR.


Więcej…

Prezentacja Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

czwartek, 12 października 2017

Gospodarzem IV posiedzenia RGIB był Instytut Mechaniki Precyzyjnej, który w br. obchodził jubileusz 90-lecia. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością tej szacownej i wybitnej jednostki naukowej.

Załącznik: prezentacja IMP

Oferta targów wynalazczości w 2018 r.

środa, 11 października 2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą  międzynarodowych wystaw wynalazków, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, które odbędą się w roku 2018.


Więcej…

Ogólnopolskie Dni Kariery i Mobilności dla młodych naukowców

piątek, 06 października 2017

Zapraszamy młodych naukowców na bezpłatne trzydniowe wydarzenia organizowane w 6 miastach Polski. Podczas Dni Kariery i Mobilności będzie można porozmawiać ze stypendystami krajowych i zagranicznych programów, ekspertami z różnych dziedzin i sektorów, doradcami w planowaniu kariery i przedstawicielami świata biznesu.


Więcej…

Biuletyn Informacyjny RGIB, wrzesień 2017

piątek, 06 października 2017

Biuletyn Informacyjny RGIB, wrzesień 2017
W numerze:


– Wycofano NIT, by zaproponować NIT-bis? (str. 1)
– Czy możemy czuć się bezpieczni w sieci? Rok działalności Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (str. 2)
– XXVI Forum Sprawozdawcze Elektorów Instytutów Badawczych (str. 3–10)
– Supernowoczesny laser European XFEL rozpoczął fazę badań – NCBJ współwłaścicielem urządzenia (str. 11)
– Jubileusz Instytutu Transportu Samochodowego (str. 12–13)
– Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Laboratorium Badań Chemicznych ICiMB (str. 14)
– DWIM ma nowy Zakład Radioterapii i zmodernizowaną Klinikę Onkologii (str. 15)
– Uchwała XXVI Forum Sprawozdawczego Elektorów Instytutów Badawczych (str. 16)

Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych – wrzesień 2017

Żegnamy śp. Alicję Skotnicką – byłą Dyrektor Biura Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych

wtorek, 19 września 2017

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 17 września 2017 r. zmarła mgr Alicja Skotnicka – Kierownik Działu Informacji i Promocji Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. W latach 1998-2007 była Dyrektorem Biura Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych oraz członkiem władz Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko–Dąbrowskiego.


Więcej…

8. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych

wtorek, 12 września 2017

Instytut Lotnictwa zaprasza do udziału w 8. Europejskim Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych, które odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Warszawie. Jest to jedyne w Europie spotkanie teoretyków i praktyków zajmujących się marketingiem nauki i badań naukowych.


Więcej…

NAFTA – GAZ – CHEMIA 2017

środa, 30 sierpnia 2017

Zarząd Targów Warszawskich S.A. zaprasza na XV Międzynarodową Konferencję i Wystawę NAFTA – GAZ – CHEMIA 2017. Wydarzenia, którym patronuje Rada Główna Instytutów Badawczych odbędą się 20 września br. w Hotelu Novotel Warszawa Airport.


Więcej…

Instytut Farmaceutyczny współkoordynatorem międzynarodowego projektu ORBIS w programie RISE - Horizon 2020

czwartek, 24 sierpnia 2017

Projekt grantowy ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internship Support) otrzymał dofinansowanie Komisji Europejskiej w konkursie Research and Innovation Staff Exchange w ramach Działania Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020 (H2020-MSCA-RISE-2017).


Więcej…

Zaproszenie na II Forum Inteligentnego Rozwoju

środa, 09 sierpnia 2017

Zapraszamy do udziału w II Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się w dniach 23-24 października 2017 r. w Rzeszowie-Jasionce. Rada Główna Instytutów Badawczych objęła to wydarzenie patronatem honorowym.


Więcej…

Ostatnie pożegnanie dr. Tomasza Kośmidra, Prezesa Fundacji „Technology Partners”

środa, 02 sierpnia 2017

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 29 lipca 2017 r. zmarł nagle dr Tomasz Kośmider – Prezes Fundacji „Technology Partners”. Liczne instytuty badawcze miały okazję współpracować z Panem Prezesem przy realizacji oraz komercjalizacji projektów badawczych.
Nekrolog „Technology Partners”

Ruszyła IX edycja konkursu „Innowator Mazowsza”

Poniedziałek, 24 lipca 2017

Zapraszamy młodych doktorantów z naszych instytutów badawczych do wzięcia udziału w konkursie „Innowator Mazowsza”. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów promujących nowatorskie rozwiązania w nauce i biznesie na Mazowszu. Jego ideą jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości.


Więcej…

Nowe publikacje w księgarni naukowej

Niedziela, 23 lipca 2017

Zapraszamy do lektury nowego numeru kwartalnika BiTP „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" oraz zapoznania się z tytułami publikacji Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej-PIB zamieszczonymi na podstronie Księgarnia Naukowa Instytutów Badawczych.

WIM ma nowy Zakład Radioterapii i zmodernizowaną Klinikę Onkologii

czwartek, 20 lipca 2017

18 lipca br. w Wojskowym Instytucie Medycznym otwarto nową, największą w historii szpitala inwestycję – Zakład Radioterapii oraz zmodernizowaną Klinikę Onkologii WIM.


Więcej…

Uczestnictwo IChTJ w Jubileuszowej Sesji Naukowej Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie

Poniedziałek, 10 lipca 2017

W dniu 29 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyła się Jubileuszowa Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) pt. Promieniowanie w nauce, technologii, medycynie i środowisku naturalnym, zorganizowana przez Zarząd Główny i Prezesów Oddziałów PTBR z okazji 50-lecia istnienia Towarzystwa oraz 150 rocznicy urodzin jego patronki. Eleganckie sale Pałacu Staszica gościły ponad 100 naukowców oraz nestorów nauki: chemików, biologów, fizyków, lekarzy.


Więcej…

Instytut Transportu Samochodowego ma już 65 lat

czwartek, 06 lipca 2017

W dniu 4 lipca br. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej, które było poświęcone Jubileuszowi 65-lecia ITS.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z  uroczystości oraz filmu ukazującego różnorodną działalność Instytutu Transportu Samochodowego: http://its.home.pl/cms/domena_its2/10158,pl,65-lat-Instytutu-Transportu-Samochodowego.html

IChTJ organizatorem Letniej Szkoły w ramach projektu ARIES

piątek, 30 czerwca 2017

W dniach 19-23 czerwca br. w Warszawie, w ramach projektu ARIES, współfinansowanego w ramach programu Horyzont 2020, odbyła się Letnia Szkoła Advanced application of electron beam accelerators zorganizowana przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.


Więcej…

Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Laboratorium Badań Chemicznych ICiMB

czwartek, 29 czerwca 2017

W dniu 26 czerwca 2017 r. w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Chemicznych. W uroczystości wziął udział  Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi.


Więcej…

Nagrody dla instytutów badawczych na Międzynarodowych Targach INTARG 2017

Poniedziałek, 26 czerwca 2017

Rada Główna Instytutów Badawczych patronowała 10. jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017, które odbyły się w dniach 22-23 czerwca br. w Krakowie.


Więcej…

Wywiad z Przewodniczącym RGIB w „Polska The Times”

czwartek, 22 czerwca 2017

Na łamach „Polska The Times” opublikowano wywiad z prof. Leszkiem Rafalskim – Przewodniczącym RGIB pt. „Narodowy Instytut Technologiczny to zagrożenie czy korzyść dla Polski?”.

link do artykułu: Polska The Times

O Instytucie Kolejnictwa w RDC

czwartek, 22 czerwca 2017

Dr inż. Andrzej Żurkowski – dyrektor Instytutu Kolejnictwa oraz dr Renata Barcikowska – rzecznik prasowy IK byli gośćmi  audycji „Moto Eter” w Radiu Dla Ciebie.Zapraszamy do wysłuchania wywiadu, w którym poruszone są zagadnienia dotyczące działalności badawczej Instytutu Kolejnictwa, nowoczesnych rozwiązań w transporcie szynowym oraz Kolei Dużych Prędkości.


Więcej…

IChTJ podczas Pikniku Naukowego 2017

środa, 21 czerwca 2017

3 czerwca br. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się 21 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne wydarzenie zorganizowane pod hasłem „Ziemia”, przyciągnęło mnóstwo zwiedzających, którzy mieli okazję zapoznać się z różnorodną ofertą zaprezentowaną na ponad 200 stanowiskach.


Więcej…

XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych

wtorek, 20 czerwca 2017

W dniach 5-6 czerwca 2017 r. w warszawskim hotelu „Novotel” odbyło się XXVI Forum Elektorów Instytutów Badawczych.  W obradach uczestniczyło 120 przedstawicieli instytutów badawczych.


Więcej…

Biuletyn Informacyjny RGIB, maj 2017

Niedziela, 18 czerwca 2017

Biuletyn Informacyjny RGIB, maj 2017
W numerze:


– Zachowanie osobowości prawnej instytutów badawczych jest nieodzowne (str. 1–2)
– Negatywne skutki nowelizacji ustawy o instytutach badawczych (str. 3)
– Czy konieczne jest powołanie NIT? (str. 3)
– 65 lat badań dla transportu kolejowego (str. 4–6)
– Metal bez nas jest tylko metalem, 90 lat IMP (str. 7–9)
– Cywilne instytuty badawcze wspierają bezpieczeństwo Polski (str. 10–11)
– Drogocenni inżynierowie w instytutach badawczych (str. 11)
– Powstał polski akcelerator do walki z nowotworami (str. 12)

Załącznik: Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych – maj 2017

„Gazeta Polska codziennie” o debacie pt. „NIT – zagrożenie czy korzyść dla Polski?” zorganizowanej przez RGIB

środa, 07 czerwca 2017

Na łamach „Gazety Polskiej codziennie” ukazał się artykuł pt. Naukowcy przeciw monopolizacji badań.  Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu

biuletyn

ksieg naukowa

wsp

Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój adres e-mail i zapisz się na newsletter.
 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj74

Aktualnie: gości 18, 
botów 2 połączonych
Dzisiaj: Paź 18, 2017